Sorys chce być prezydentem Tarnowa?
access_time 2014-03-08 13:51:06
Polskie Stronnictwo Ludowe wystawi swojego kandydata w wyborach samorządowych. O fotel prezydenta Tarnowa zamierza ubiegać się Stanisław Sorys. Ludowcy zamierzają także wystawić kandydatów na radnych. Jeśli informacja zostanie potwierdzona w Tarnowie może dojść do pojedynku członków zarządu województwa: Sorysa i Ciepieli.
Informację o starcie Stanisława Sorysa podało Radio RDN. W poniedziałek może jednak zostać potwierdzona, bo PSL zwołał już konferencję prasową. Podczas niej kandydatura członka zarządu wojewódzkiego samorządu może zostać ogłoszona oficjalnie. Sorys dołączył zatem do grona potencjalnych kandydatów w wyścigu do najważniejszego fotela w Tarnowie. O stanowisko prezydenta - wg ciągle nieoficjalnych informacji - zamierzają ubiegać się także: Roman Ciepiela (PO), Kazimierz Koprowski (PiS), Józef Rojek (Solidarna Polska) i Jakub Kwaśny (SLD). Swojego kandydata wystawią też z pewnością Tarnowianie. I tu robi się naprawdę ciekawie. Wszystko zależy bowiem od rozwoju śledztwa przeciw aktualnemu prezydentowi, Ryszardowi Ścigale. Nie jest bowiem wykluczone, że przebywający od 27 września ub. roku samorządowiec w wyborach jednak wystartuje. Jeśli prokuratura będzie jednak wnioskować o kolejne przedłużenie tymczasowego aresztu, a do wniosku przychyli się sąd, Tarnowianie będą musieli wskazać innego kandydata. W tym kontekście wymienia się najbliższą współpracowniczkę Ścigały, Dorotę Skrzyniarz. Plany ludowców pokazują, że chętnych do rządzenia Tarnowem będzie więcej. Zatrzymanie prezydenta stworzyło nową sytuację, którą będą chcieli wykorzystać z pewnością także inni. Kim jest Stanisław Sorys Stanisław Sorys urodził się 18 lutego 1961 r. w Lichwinie. Od lat jego działalność zawodowa i społeczna związana jest szczególnie z powiatem tarnowskim. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, na Wydziale Administracyjno-Prawnym w Rzeszowie. 29 maja 2009 roku obronił pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. Henryka Stawniaka, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych i uchwałą Rady Naukowej Uniwersytetu z 1 czerwca 2009 roku został mu nadany tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii Przez kilka lat prowadził własną firmę przewozową. Od 1994 r. do 1998 r. pełnił funkcję radnego gminy Pleśna. W latach 1998-2002 sprawował funkcję radnego powiatu tarnowskiego. Od listopada 2002 r. do grudnia 2006 r. pełnił funkcję wójta gminy Pleśna. Od kwietnia 2007 r. do grudnia 2007 r. pracował na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. 28 grudnia 2007 r. został powołany na stanowisko Wicewojewody Małopolskiego. Jego działalność polityczna jest związana z Polskim Stronnictwem Ludowym, którego członkiem jest od 1994 r. Pełnił funkcję Prezesa Powiatowego PSL powiatu tarnowskiego, przez dwie kadencje pełnił obowiązki Członka Zarządu Wojewódzkiego PSL i jego Prezydium. W październiku 2008 r. został wybrany na stanowisko Wiceprezesa Wojewódzkiego Zarządu PSL. W wyborach samorządowych 21 listopada 2010 r. został wybrany radnym województwa małopolskiego. 2 grudnia 2010 r. został Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego. (na podst. stanislawsorys.eu)
Komentarze...