12 latek znalazł granat moździerzowy w pobliżu domu
access_time 2014-03-11 10:08:20
Granat moździerzowy, kaliber 81 mm znalazł wczoraj wieczorem na polu ornym w pobliżu swojego domu 12 -letni mieszkaniec Wielkiej Wsi. O znalezisku chłopak powiadomił starszą siostrę, a ta z kolei policję.
Wcześniej jednak zabrał niewybuch i przyniósł go na podwórko, pod dom. Po zgłoszeniu, na miejscu pojawili się policjanci. Spece z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego zabezpieczyli teren położenia, pochodzącego z czasów II wojny światowej, dobrze zachowanego i w pełni sprawnego, blisko pół metrowego granatu moździerzowego. Z powodu bliskiej odległości od domu jednorodzinnego podjęto decyzję o ewakuacji jego mieszkańców. Pięć osób noc spędziło u dalszej rodziny. Dzisiaj niebezpieczne znalezisko mają usunąć saperzy z jednostki wojskowej w Rzeszowie. Do czasu ich przyjazdu teren zabezpieczają policjanci ze strażakami. Policja apeluje. Miejmy świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są bardzo odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe. Podstawową zasadą przy znalezieniu niebezpiecznych znalezisk, pozostałości z czasów wojen, niewybuchów i niewypałów jest brak działań na własną rękę. Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy! W przypadku ujawnienia niebezpiecznego przedmiotu wzywamy policję i czekamy na jej przyjazd. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewybuchu/niewypału, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie, może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu, a nawet do śmierci. Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i wezwać saperów, którzy profesjonalnie, a przede wszystkim bezpiecznie usunął znalezisko- ale to za już zadania dla policji.
Komentarze...