Prawie 10 mld zł przychodu Grupy Azoty
access_time 2014-03-24 10:20:09
Grupa Azoty zakończyła rok 2013 przychodami ze sprzedaży na poziomie 9,8 mld zł, przy zysku netto na poziomie 714 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wynosi jednak już "tylko" 245 ml zł i jest niższy od tego sprzed roku o ok. 70 mln zł. Władze chemicznego giganta pochwaliły się ubiegłorocznymi wynikami.
Grupa Azoty zakończyła rok 2013 przychodami ze sprzedaży na poziomie 9,8 mld zł (7,1 mld zł w roku 2012) przy zysku netto na poziomie 714 mln zł (315 mln zł w roku 2012) i zysku na działalności operacyjnej EBIT na poziomie 703 mln zł(372 mln zł w roku 2012). - Analizując wyniki głównych segmentów biznesowych widać znaczący, bo 35 procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży zewnętrznej zrealizowanych w biznesie nawozowym, głównie w skutek procesu konsolidacji – komentuje wyniki w segmencie nawozowym wiceprezes Grupy Azoty, Andrzej Skolmowski. Poniżej publikujemy list prezesa Grupy Azoty, Pawła Jarczewskiego, przesłany z okazji publikacji wyników spółki. Pełne zestawienie danych dostępne jest na stronie internetowej firmy. List prezesa Grupy Azoty Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce Raport Roczny za rok 2013. Był to niezwykle pracowity okres dla Grupy Azoty. Czas ogromnej skali wyzwań i tworzenia nowego rodzaju wartości w polskiej gospodarce. Na drodze konsolidacji polskiego przemysłu chemicznego, Grupa Azoty stała się narodowym czempionem składającym się obecnie z blisko 30 podmiotów, z czterema wiodącymi filarami w Tarnowie, Kędzierzynie, Policach i Puławach. W minionym roku udało nam się sfinalizować połączenie z Grupą Azoty Puławy oraz dodatkowo zwiększyć skalę działania poprzez akwizycję Siarkopolu oraz AIG Senegal. Wobec konieczności zapewnienia tak potężnej grupie sprawnej organizacji, kluczowym było wdrożenie nowego modelu zarządzania i działania . Zgodnie ze zaktualizowaną w sierpniu ubiegłego roku Strategią Grupy Azoty na lata 2013-2020, kluczowym celem założonego modelu zarządzania jest wzrost wartości Grupy poprzez działanie jak jedna firma. Wprowadzone rozwiązania organizacyjne zakładają centralizację obszarów, zapewniających najwyższe efekty synergii, skali i operacji oraz zarządzanie głównymi procesami gospodarczymi na poziomie Grupy przy pozostawieniu dotychczasowej podmiotowości, lokalizacji i samodzielności prawnej spółek zależnych . Nowy model zarządzania Grupą Azoty oparty został na liderach procesów, zdefiniowanych ścieżkach decyzyjnych i transparentności ich podejmowania oraz systemie motywacyjnym. Chcąc zapewnić platformę jeszcze lepszej wymiany doświadczeń, w grudniu ubiegłego roku powołaliśmy Radę Grupy Azoty, która pełni rolę doradczą, opiniującą oraz inicjującą działania. W jej skład weszli prezesi i członkowie zarządów wszystkich spółek skonsolidowanych w ramach Grupy Azoty oraz dyrektor zarządzający jednostki dominującej. Oczywiście proces konsolidacyjny ma również swój finansowy wymiar. W ramach zespołów roboczych w samym tylko minionym roku udało nam się wypracować synergie na łączną kwotę 90 mln zł. Osiągnięte efekty dotyczą głównie wspólnej polityki handlowej, zakupów surowców strategicznych i energii oraz logistyki. Prace nad osiąganiem kolejnych efektów synergii trwają i z pewnością w najbliższym czasie przekroczą one zakładane poziomy. W kolejnych latach prace proefektywnościowe będą prowadzone w ramach programu doskonałości operacyjnej, którego rezultatami, mam nadzieję że już w kolejnym raporcie , będziemy mogli się pochwalić. W odniesieniu do sytuacji w samej branży nawozowo-chemicznej, 2013 rok był pewnym wyzwaniem zarówno dla Grupy Azoty, jak i - sądząc po wynikach - dla wszystkich liczących się światowych firm. Mieliśmy do czynienia z niskimi poziomami cen, które nie pozwalały generować wysokiej marży. Mimo trudniejszej sytuacji, udało nam się zawrzeć kilka znaczących, wieloletnich kontraktów na sprzedaż nawozów na rynki Ameryki Południowej. Sytuacja w branży nawozowej ulega jednak poprawie, co jest dobrym prognostykiem na obecny rok. W chemii jest ona trudniejsza. W obszarze kaprolaktamu i tworzyw, widoczny jest wpływ sytuacji podażowej na rynku chińskim, która praktycznie determinuje globalny rynek. W najbliższym czasie konkretnymi działaniami, w tym inwestycyjnymi, odpowiemy jak dalej widzimy ten segment naszej działalności. Myśląc o zapewnieniu sprawnego funkcjonowania Grupy Azoty w przyszłości, prowadziliśmy szeroko zakrojone prace inwestycyjne - zarówno w obszarze nowych produktów nawozowych, jak też modernizacji instalacji i poprawy ich parametrów efektywnościowych. W roku 2013 łączne wydatki na inwestycje w Grupie Azoty wyniosły blisko 670 mln zł, przy zaplanowanym budżecie inwestycyjnym przekraczającym 900 mln zł. W najbliższym czasie ogłosimy wieloletni program inwestycyjny, który zapewni dalszy, intensywny rozwój naszych instalacji. W 2013 roku kontynuowaliśmy również przyszłościowe projekty z partnerami zewnętrznymi. Pierwsze analizy projektu petrochemicznego realizowanego wspólnie z Lotosem i Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi wykazały, że projekt wygląda perspektywicznie. Opracowywane w tym roku studium wykonalności, da nam podstawy do podjęcia kierunkowych decyzji inwestycyjnych. Jeśli będą pozytywne to mamy szansę realizować projekt, który może być motorem napędowym dla innych branż opartych na petrochemii w Polsce. Rozpoczęliśmy też współpracę z nowymi partnerami dot. surowców. KGHM ma ogromny potencjał do poszukiwania i wydobywania surowców na potrzeby przemysłu nawozowego, my z kolei mamy kompetencje w zakresie marketingu i logistyki tego typu produktów w międzykontynentalnym zakresie. Z uwagą śledzimy również projekty poszukiwawcze realizowane przez PGNiG na świecie. Przechodząc na zakończenie do podsumowania roku 2013 w zakresie funkcjonowania na rynku kapitałowym, nie sposób nie przypomnieć, że począwszy od 23 września Grupa Azoty znajduje się w składzie nowego indeksu WIG30. W ten sposób zrealizowane zostało jedno z głównych naszych założeń strategicznych – notowanie w podstawowym indeksie. Miło jest mi również poinformować, że po raz kolejny Grupa Azoty znalazła się elitarnym gronie spółek notowanych w Respect Index. Osiągane w 2013 roku poziomy notowań, biły historyczne rekordy i choć koniec roku dla firm przemysłowych nie był już tak optymistyczny, to widać już symptomy poprawy tej sytuacji. (...) Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty
Komentarze...