Tarnowskie Wodociągi informują o przerwach w dostawie wody
access_time 2014-06-09 14:34:32
Przerwy w dostawie wody są związane z pracami modernizacyjno-inwestycyjnymi, które prowadzone będą w różnych miejscach miasta. Za każdym razem, za pomocą specjalnych ogłoszeń, mieszkańcy zawiadamiani będą o możliwych utrudnieniach. Kierowcy i piesi również proszeni są o cierpliwość.
Poniżej wykaz robót i obszarów objętych działaniami spółki:
  • ul. Mickiewicza – od ul. Brodzińskiego do ul. Piłsudskiego – wymiana wodociągu - inwestycja realizowana w ramach programu modernizacja drogi prowadzonej na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa. W związku z realizacją inwestycji mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody,
  • ul. Mokra – rozbudowa sieci kanalizacyjnej – podczas wykonywania prac utrudnione będzie swobodne poruszanie się pojazdów i pieszych,
  • ul. Juraszka – rozbudowa sieci kanalizacyjnej – podczas wykonywania prac może być utrudnione swobodne poruszanie się pojazdów i pieszych,
  • ul. Braci Saków – II etap - wymiana wodociągu - mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody,
  • ul. Krakusa - wymiana wodociągu - mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody,
  • ul. Nowodąbrowska od Stacji Shell do ul. Łomnickiego – rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
  • ul. Nałkowskiej – połączenie sieci wodociągowej,
  • ul. Chemiczna – Kwiatkowskiego – roboty będą wykonywane równocześnie z budową ronda.
  • Komentarze...