Zostań powiatowym stypendystą
access_time 2014-09-17 08:55:25
Powiat tarnowski tradycyjnie doceni najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, przyznając im stypendia za szczególne osiągnięcia. Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami można składać do 10 października. W tym roku do rozdzielenia jest 130 tys. zł.
Stypendium jest formą pomocy dla najzdolniejszych uczniów i studentów, którzy zamieszkują na terenie powiatu tarnowskiego, a także dla uczniów uczących się w szkołach powiatu tarnowskiego, mieszkających na terenie innych powiatów oraz studentów, wyłącznie mieszkańców powiatu, pobierających naukę na wyższych uczelniach publicznych w trybie dziennym do 25 roku życia, przy czym kryterium przyznania stypendium stanowi w tym przypadku wysoka średnią ocen. Stypendium może być udzielone:
  • uczniom - po pierwszym roku nauczania, osiągającym średnią ocen za poprzedni rok szkolny co najmniej 5,0.; finalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych oraz laureatom konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim; kultury i sztuki - uczniom, którzy są finalistami i laureatami konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub MEN; sportu - są medalistami zawodów co najmniej ogólnopolskich.
  • studentom - po pierwszym roku nauczania osiągającym średnią ocen za poprzedni rok akademicki - 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00; 4,90, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50; 5,40, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00. Wnioski można pobrać poprzez stronę powiatu tarnowskiego lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie (Kancelaria Rady Powiatu Tarnowskiego - pokój 119). Tam też znajdują się zasady przyznawania stypendiów. Wszystkie dokumenty trzeba złożyć do 10 października u dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych bądź w Kancelarii Rady Powiatu Tarnowskiego przy ulicy Narutowicza 38 w Tarnowie (pokój 119). Wnioski zostaną rozpatrzone do końca listopada, a stypendium uczniowie i studenci otrzymają jeszcze przed końcem roku.
  • Komentarze...