PWSZ zaprasza na Tarnowskie Piątki Naukowe
access_time 2014-10-06 10:25:09
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w IV edycji Tarnowskich Piątków Naukowych czyli cyklu wykładów popularno-naukowych z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych.
Celem cyklu jest przekazywanie uczniom wiedzy obejmującej zagadnienia związane z naukami ścisłymi lub przyrodniczymi w sposób ciekawy i praktyczny. W kolejne piątki każdego miesiąca pracownicy dydaktyczni z Zakładu Chemii, Zakładu Matematyki lub Zakładu Ochrony Środowiska proponują wykład tematyczny dotyczący konkretnego zagadnienia teoretycznego lub praktycznego z zakresu chemii, matematyki lub szeroko pojętej ekologii. W program Piątków Naukowych włącza się również Instytut Humanistyczny, który proponuje Piątki Humanisty czyli warsztaty językowe podczas których uczniowie mają możliwość uczestniczenia w warsztatach językowych z języków obcych. W tym roku cykl spotkań inaugurowany jest przez nauki ścisłe. Już w najbliższy piątek, 10 października, tarnowska PWSZ zaprasza na godz. 10 na wykład dr. Dariusza Latowskiego „Kwas węglowy a zadyszka”. W swoim wykładzie dr Latowski opowie czym jest zadyszka, dlaczego trudno ją opanować i dlaczego towarzyszy każdej formie wysiłku. Słuchacze dowiedzą się jaką rolę w tym procesie odgrywa kwas węglowy i czy rzeczywiście polega on na wzmożonym pobieraniu tlenu. Zastanowią się również dlaczego pH krwi nie ulega zmianie mimo, iż komórki wytwarzają substancje obniżające pH i czy jest jakiś związek między zadyszką, kwasem węglowym, hemoglobiną i pH krwi? Odpowiedzi na te pytania będzie można usłyszeć w czasie spotkania. TARNOWSKIE PIĄTKI CHEMICZNE
 • 10 października 2014, godz. 10.00 Kwas węglowy a zadyszka - dr hab. Dariusz Latowski,
 • 14 listopada 2014 r. Oczyszczanie spalin w energetyce - dr Jerzy Nosek
 • 12 grudnia 2014 r. Rzeczywistość bez polimerów. Czy to możliwe? - dr Małgorzata Martowicz
 • 16 stycznia 2015 r. Magiczny tygiel, czyli gdzie narodziły się atomy - dr Rafał Kurczab
 • 13 marca 2015 r. Wpływ wanadu na aktywność fosfataz - dr Ryszard Gryboś
 • 17 kwietnia 2015 r. Czy należy bać się technologii chemicznej? - prof. dr hab. Roman Dziembaj TARNOWSKIE PIĄTKI OCHRONY ŚRODOWISKA
 • 17 października 2014 Temat: „Mikroekosystemy jako metoda w badaniach ekologicznych” - dr hab. Krzysztof Wiąckowski Rola badań eksperymentalnych w wyjaśnianiu zjawisk z zakresu ekologii ekosystemów. Możliwości realizowania eksperymentów na poziomie całych ekosystemów. Eksperymenty w różnej skali przestrzennej i czasowej: zalety i słabe strony. · Jeziora i stawy jako obiekty eksperymentalne. · Eksperymenty zagrodowe (mezosystemy). · Rola mikroekosystemów laboratoryjnych. · Mikrosystemy naturalne.
 • 21 listopada 2014 Nanocząstki w środowisku - dr hab. Janusz Fyda
 • 19 grudnia 2014 Co ryby "mówią" o stanie środowiska polskich rzek - dr Mariusz Klich
 • 23 stycznia 2015 Surowce energetyczne Polski w zmieniającym się świecie - perspektywy i zagrożenia - dr Jarosław Gabała
 • 20 marca 2015 Phytotelmata - specyficzne środowisko wodne w tropikalnych lasach deszczowych - dr hab. Krzysztof Wiąckowski
 • 24 kwietnia 2015 Mikroorganizmy w ochronie środowiska - dr hab. Dariusz Latowski TARNOWSKIE PIĄTKI MATEMATYCZNE
 • 3 października 2014, godz. 10.00 Twierdzenia o prostych - dr Jerzy Szczepański Przypomnimy szereg twierdzeń z geometrii elementarnej, które dotyczą prostej. Przedstawimy także sylwetki matematyków, którzy twierdzenia te odkryli, tj. Talesa, Menelaosa, Cevę, Kopernika, Eulera i in.
 • 7 listopada 2014 r. Stanisław Ulam - matematyk, którego odkrycia zmieniły świat - mgr Barbara Dziadkowiec
 • 5 grudnia 2014 r. Długa matematyczna sztafeta - dr Beata Milówka
 • 9 stycznia 2015 r. Temat: zostanie podany w późniejszym terminie
 • 6 marca 2015 r. Temat: zostanie podany w późniejszym terminie
 • 10 kwietnia 2015 r. Temat: zostanie podany w późniejszym terminie W Tarnowskich Piątkach Naukowych uczestniczą grupy zorganizowane uczniów pod opieką nauczycieli. Zgłoszenia i rezerwacje dotyczące Piątków Matematycznych, Chemicznych i Ochrony Środowiska można dokonać w Sekretariacie Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego telefonicznie lub osobiście (budynek główny, parter, p. 026, tel. 14 63 16 530), a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: imp@pwsztar.edu.pl.
 • Komentarze...