Rekrutacja w tarnowskiej PWSZ - tylko do 18 lipca
access_time 2014-07-16 10:46:04
Do 18 lipca maturzyści mogą składać podania na studia w tarnowskiej PWSZ. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów uczelnia przygotowała 1680 miejsc, w tym 1260 na studiach stacjonarnych i 420 na studiach niestacjonarnych.
Uczelnia konsekwentnie rozwija procedury rekrutacyjne przeprowadzane za pośrednictwem sieci Internet. Podania składa się wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów. Uczelnia w ogóle nie stosuje na tym etapie tradycyjnych papierowych podań opierając się na dokumentacji cyfrowej. Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów nie muszą więc w ogóle pojawiać się w siedzibie Uczelni. Należy pamiętać jedynie o wniesieniu opłaty rekrutacyjnej. Obecność kandydata jest wymagana dopiero w drugim etapie postępowania – przy wpisie na I rok studiów, wtedy też należy donieść oryginały wymaganych dokumentów. Osoby, które wyjeżdżają np. za granicę i nie będą mogły dopełnić osobiście tego obowiązku, mogą w tym celu pisemnie upoważnić rodziców lub znajomych. Jedynie osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunki artystyczne oraz na studia magisterskie z pielęgniarstwa muszą pamiętać o konieczności stawienia się osobiście na egzaminach wstępnych. Zakład Wychowania Fizycznego zrezygnował z organizowania testu sprawnościowego dla kandydatów. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na I rok będą miały czas na dokonanie wpisu do 14 sierpnia br. Również w tym roku kandydaci będą mogli skorzystać z opcji automatycznego pobrania danych dotyczących świadectwa maturalnego i uzyskanych ocen z Krajowego Rejestru Matur. Dzięki tej modyfikacji, kandydaci, którzy w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia, mogą w systemie ERK dokonać wyboru kierunku studiów jeszcze przed ogłoszeniem wyników egzaminu maturalnego. Rekrutacja na studia magisterskie (filologia polska, pielęgniarstwo) oraz pomostowe (pielęgniarstwo) prowadzona jest w terminach tożsamych z rekrutacją na studia licencjackie i inżynierskie. Uczelnia prowadzi również rekrutację na studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo. PWSZ w Tarnowie przystąpiła do przetargu na organizację niestacjonarnych studiów pomostowych ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia. Planuje się przyjęcia 30 osób. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pomostowe muszą zarejestrować się w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów oraz złożyć oryginały dokumentów w Punkcie Informacji Kandydatów, który będzie czynny w okresie od 23 czerwca do 18 lipca br. Informacje szczegółowe na temat zasad przyjęć i terminów dostępne są na portalu informacyjnym dla kandydatów www.kandydat.pwsztar.edu.pl Informacji będzie można również zasięgnąć osobiście w Punkcie Informacji Kandydatów. Oferta edukacyjna PWSZ w Tarnowie na rok akademicki 2014 / 2015: Administracja
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Administracja publiczna
 • Administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim Chemia
 • Chemia medyczna
 • Chemia stosowana Ekonomia
 • Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Ekonomika gospodarki żywnościowej Elektronika i telekomunikacja Elektrotechnika Filologia
 • Angielska
 • Germańska
 • Romańska Filologia polska
 • Animacja kultury
 • Edukacja medialna i dziennikarska
 • Nauczycielska Fizjoterapia Grafika
 • Grafika projektowa Informatyka
 • Informatyka stosowana Inżynieria materiałowa
 • Technologia materiałów Matematyka
 • Matematyka finansowa i aktuarialna
 • Matematyka stosowana Ochrona środowiska
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody Pielęgniarstwo Wychowanie fizyczne
 • Instruktor sportu
 • Gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną Wzornictwo
 • Projektowanie form przemysłowych
 • Projektowanie komunikacji wizualnej
 • Komentarze...