Praca tarnowianki najlepsza
access_time 2014-07-17 08:57:42
Elżbieta Pająk uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II prowadzonego przez Fundację REPI zajęła I miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Sztuka Osób Niepełnosprawnych".
Zwycięska praca w kategorii grafika nosi tytuł "Martwa natura z owocami". Dzieło powstawało w pracowni kartek okolicznościowych i, jak można wywnioskować z jego nazwy, przedstawia martwą naturę z owocami i elementami wyposażenia domowego. Na szczególną uwagę zasługuje technika wykonania dzieła. Zostało ono stworzone przy pomocy pisaków, następnie było stopniowo skrapiane wodą ze zraszacza, co spowodowało rozmycie kształtów. Zwycięska praca przedstawia optymistyczną i pogodną duszę artystki. Konkurs od dwunastu lat organizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest on skierowany do osób z ograniczoną sprawnością - uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz do mieszkańców domów pomocy społecznej.
Komentarze...