Oświadczenie zastępcy prezydenta Henryka Słomki - Narożańskiego
access_time 2014-07-18 13:12:26
Publikujemy oświadczenie zastępcy prezydenta Henryka Słomki – Narożańskiego, w sprawie uzyskania przez Gminę Miasta Tarnowa statusu pokrzywdzonej w sprawie dotyczącej Prezydenta Miasta Tarnowa i innych osób.
W związku z licznymi informacjami dotyczącymi okoliczności uzyskania przez Gminę Miasta Tarnowa statusu pokrzywdzonej w sprawie dotyczącej Prezydenta Miasta Tarnowa i innych osób, pragnę stanowczo podkreślić, że: Obecnie przed organami wymiaru sprawiedliwości toczą się dwa odrębne postępowania, które na ten moment - jak wynika z informacji, które posiadam nie pozostają z sobą w związku. Pierwsze dotyczy zmowy cenowej przy budowie łącznika i znajduje się obecnie na etapie postępowania przygotowawczego. W postępowaniu tym Gmina ma status pokrzywdzonej już od maja 2013 r. Z kolei drugie z tych postępowań, dotyczące Prezydenta Miasta Tarnowa i innych osób, przeszło już w fazę postępowania sądowego. O nadaniu Gminie Miasta Tarnowa statusu pokrzywdzonej w tej sprawie dowiedzieliśmy się dopiero z pisma Prokuratury Okręgowej w Krakowie doręczonego w dniu 11 lipca br., w którym poinformowano nas także o przesłaniu do sądu aktu oskarżenia. W zawiadomieniu tym (którego skan załączamy) Gmina Miasta Tarnowa, jako pokrzywdzona, pouczona została o swoich prawach i obowiązkach w postępowaniu sądowym. Korzystając z tych uprawnień, aby zabezpieczyć interes Gminy, w środę, 16 lipca br., złożyła ona do sądu oświadczenie o przystąpieniu do tej sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Podobnie Gmina postąpi w chwili, gdy sprawa dotycząca zmowy przetargowej zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. zastępca prezydenta Henryk Słomka - Narożański Czytaj także: Miasto pokrzywdzone będzie oskarżać. Ścigała zapłaci?
Komentarze...