Tarnów w czeskim National Geographic (FOTO)
access_time 2014-07-23 10:31:49
W Czechach ukazał się nowy numer Travelera - magazyn wydawnictwa National Geographic, w całości poświęcony I wojnie światowej. Kilkanaście stron zajmuje artykuł o Polsce, w tym o Tarnowie i okolicach. Tarnów znalazł się w gronie opisywanych takich miast jak: Sarajewo, Mostar, Kraków czy Przemyśl.
Autor w artykule o Polsce, cofa się do wspólnej historii polsko-czeskiej z okresu średniowiecza. Po krótkim omówieniu działań wojennych w Galicji w 1914 i 1915 r. omawia zagadnienie obecności Czechów na froncie galicyjskim I wojny światowej (w armii austro-węgierskiej i drużynach czeskich, wspomina też o Czechach w Armii Czerwonej). W tekście znajdują się informacje o liczebności żołnierzy czeskich i liczbie poległych w poszczególnych formacjach po różnych stronach frontu. Autor opisuje cmentarze wojenne pozostałe po wojnie. W tekście znajduje się także opis szlaków turystycznych poświęconych I wojnie światowej w Małopolsce i na Podkarpaciu (forty krakowskie, szlak frontu wschodniego w Małopolsce i na Podkarpaciu). Artykuł to m.in. efekt zeszłorocznej wizyty czeskich dziennikarzy oraz wieloletniej współpracy Tarnowskiego Centrum Informacji z Polskim Instytutem w Pradze. Przy opracowywaniu materiałów pomoc udzieliło Muzeum Okręgowe w Tarnowie a konsultantem był p. Wacław Szczepanik - pracownik tarnowskiego muzeum i autor wielu publikacji dotyczących I wojny światowej.
Komentarze...