Zmiany w rozkładach jazdy autobusów
access_time 2014-12-29 09:01:07
Pasażerów komunikacji miejskiej w Tarnowie czekają kolejne zmiany. Od 1 stycznia 2015 r. zostaną wprowadzone korekty w rozkładach jazdy linii nr 12, 33, 48 i 210. Ich wprowadzenie to efekt wniosków i propozycji pasażerów, Rad Osiedli oraz Urzędu Gminy Tarnów.
Linia nr 12 W nowym rozkładzie jazdy na dni robocze zostaną przyspieszone o 8 minut odjazdy dwóch kursów wykonywanych po godz. 6:00 z ul. Ablewicza. Kurs wykonywany przed zmianą rozkładu o godz. 6:05 z ul.Ablewicza na Os.Kolejowe zostanie przesunięty na godz. 5:57 a kurs wykonywany przed zmianą rozkładu o godz. 6:15 z ul.Ablewicza do Mościc zostanie przesunięty na godz. 6:07. Powyższe zmiany zostały wprowadzone na wniosek osób dojeżdżających do Mościc, mających problemy z punktualnym dojazdem do pracy spowodowanym wzmożonym ruchem na ul.Zbylitowskiej wynikającym z przebudowy wiaduktu kolejowego na ul. Czerwonych Klonów. Ponadto na wniosek Rady Osiedla nr 7 "Krakowska" w nowym rozkładzie jazdy linii nr 12 wszystkie kursy wykonywane z Mościc w kierunku ul.Ablewicza będą wykonywane z wjazdem na Os. Kolejowe. Linia nr 33 W nowym rozkładzie jazdy linii nr 33 na dni robocze m.in. zostanie przyspieszony o 15 minut odjazd pierwszego kursu wykonywanego z przystanku Lwowska Szpital w kierunku ulicy Krakowskiej. Kurs wykonywany przed zmianą rozkładu z przystanku Lwowska Szpital o godz. 3:50 na wniosek osób dojeżdżających do dworca kolejowego na godz. 4:00 zostanie przyspieszony na godz. 3:35. Automatycznie kurs powrotny z przystanku Krakowska Planty zostanie przyspieszony z godz. 4:15 na godz. 3:58. Linia nr 48 W nowym rozkładzie jazdy zostaną przyspieszone odjazdy dwóch kursów wykonywanych przed godz. 7:00 i przed godz. 15:00 do Mościc. Kurs wykonywany przed zmianą rozkładu o godz. 6:20 z Os.Jasna II na KAPRO zostanie przesunięty na godz. 6:14 a kurs wykonywany przed zmianą rozkładu o godz. 14:23 z Os. Jasna II do Mościc zostanie przesunięty na godz. 14:16. Powyższe zmiany zostały wprowadzone na wniosek osób dojeżdżających do Mościc, mających problemy z punktualnym dojazdem do pracy w Mościcach na godz. 7:00 i 15:00. Linia nr 210 W nowym rozkładzie jazdy na dni robocze kurs wykonywany przed zmianą rozkładu o godz. 15:50 z ul. Szkotnik do Wałek Górówki będzie wykonywany jako kurs przez Wałki Gurówkę do Wałek Jodłówki, powrót do Tarnowa przez Wałki Jodłówkę i Wolę Rzędzińską. Powyższa zmiana została wprowadzona na wniosek Gminy Tarnów. Wraz z dokonaną powyższą zmianą został przyspieszony odjazd autobusu z Wałek Jodłówki do ul. Szkotnik z godz. 16:30 na godz. 16:27.
Komentarze...