"Relacja uczeń - nauczyciel" - konferencja MWSE
access_time 2015-06-22 09:54:00
O relacjach nauczycieli z uczniami debatowano w trakcie corocznej konferencji Katedry Nauk o Wychowaniu, która miała miejsce w czwartek, 18 czerwca. Prelegenci i uczestnicy spotkania próbowali m.in. odpowiedzieć na pytania: Czy nowoczesny nauczyciel to kumpel, czy mistrz, a może coach? Czy relacja nauczyciel – uczeń ma być oparta na zasadzie hierarchii, czy partnerstwa?
Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Prezydent Miasta Tarnowa, Rzecznik Praw Dziecka, Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Rektor MWSE. Obecni byli przedstawiciele władz Uczelni: Rektor prof. Michał Woźniak, który otworzył konferencję, Kanclerz mgr Zofia Kozioł, wicekanclerz mgr Renata Mielak. Władze miasta reprezentowała Pani Dorota Krakowska, Zastępca Prezydenta Tarnowa. Pierwszej sesji przewodniczył prof. Janusz Morbitzer. W tej sesji prof. Katarzyna Potyrała – reprezentująca Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – zaprezentowała temat Profil nowoczesnego nauczyciela vs tradycja edukacji nauczycielskiej. Kierownik Katedry Nauk o Wychowaniu MWSE prof. Jan Rajmund Paśko w swoim wystąpieniu próbował odpowiedzieć na pytanie Nauczyciel – kumpel czy mistrz. O modelu współczesnego nauczyciela mówił ks. prof. Jacek Siewiora w wystąpieniu zatytułowanym Mistrz czy coach – model współczesnego nauczyciela. W drugiej sesji, której przewodniczył ks. prof. Jacek Siewiora, swoje wystąpienia zaprezentowali prof. Janusz Morbitzer (W stronę szkoły przyszłości – między hierarchią a partnerstwem), mgr Agnieszka Podbilska-Kłosowska (Prawa dziecka w praktyce), dr Bogusław Wójcik (Nauczyciel – ekspert i lider, czy przewodnik po drogach mądrości?), dr Agnieszka Chmielowska-Marmucka (O komunikacji interpersonalnej werbalnej, niewerbalnej i wokalnej wymianie sygnałów w kontekście edukacyjnym) oraz dr Elżbieta Buchcic (Nauczyciel stymulatorem rozwoju zainteresowań uczniów). Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych. Uczestnicy mogli zapoznać się z różnym podejściem do relacji ucznia i nauczyciela począwszy od starożytności aż po współczesność. Zaprezentowane zostały także wykorzystywane przez nauczyciel techniki i strategie i umożliwiające osiąganie sukcesów dydaktycznych.
Komentarze...