"Mapa antysemityzmu" powstaje w Tarnowie
access_time 2015-07-07 09:58:30
Młodzi ludzi, którzy włączyli się w projekt "Mezuza" przygotowują w Tarnowie "mapę antysemityzmu". Dokument ma zawierać listę miejsc w mieście: kamienic, murów, czy innych obiektów, które zostały oszpecone wulgarnymi hasłami nawołującymi do nienawiści rasowej.
Młodzi ludzie najpierw wskażą miejsca, w których znaleźli nienawistne hasła, a potem - po uzgodnieniach z właścicielami będą je usuwać. - Nie chodzi nam jedynie o hasła antysemickie. Usuniemy wszystkie nawołujące do nienawiści do osób o innym kolorze skóry, wyznaniu, czy poglądach - zapowiada Adam Bartosz z tarnowskiego Muzeum Okręgowego. MEZUZA to projekt edukacyjno-kulturalny, którego celem jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na problemy związane z nietolerancją i dyskryminacją, oraz uczenie szacunku dla odmienności kulturowych. Nazwa projektu nawiązuje do zwitka pergaminu z fragmentem Tory, który Żydzi umieszczają w ozdobnym pojemniku na odrzwiach. W przedwojennym Tarnowie mezuzy widniały na co drugim domu, bo miasto było wtedy jednym z najważniejszych ośrodków kultury żydowskiej w regionie. Liczba żydowskich mieszkańców przekraczała wówczas 45%. Z czasem wiedza mieszkańców na temat historii tarnowskich Żydów i świadomość naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego zatarła się i jak ślady po mezuzach, ledwie widoczne na kilku budynkach w mieście, została zapomniana. Ponieważ brak wiedzy na temat innych kultur ogranicza ich postrzeganie do stereotypu i może prowadzić do nietolerancji i uprzedzeń, dlatego poprzez edukację pozaformalną w projekcie MEZUZA staramy się otwierać młodych ludzi na inność i promować szacunek i tolerancję.
Komentarze...