Autobusowa rewolucja stała się faktem
access_time 2015-07-10 09:15:14
Tańsze bilety, bezpłatne przejazdy dla wybranych grup, czy w końcu wprowadzenie tzw. biletów odległościowych - radni przyjęli wczoraj, podczas nadzwyczajnej sesji, uchwałę wprowadzającą rewolucyjne zmiany w komunikacji miejskiej.
Projekt uchwały uwzględniający zarówno propozycje władz miasta, jak i radnych w sprawie wprowadzenia nowych taryf biletowych w komunikacji miejskiej został przyjęty przez rajców podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Większość z postanowień wejdzie w życie już od 1 września, pozostałe od 1 lutego 2016 r. - Liczę, że takimi zmianami zachęcimy większą liczbę tarnowian do korzystania z komunikacji miejskiej – mówi prezydent Roman Ciepiela. Uchwała zakłada tzw. taryfę odcinkową. Podróżujący z punktu A do punktu B zapłacą za konkretny przejazd. Najtańszy bilet dający możliwość przejazdu trzech przystanków to koszt 1,20 zł dla osób nieposiadających zniżki i 1 zł dla uczniów, emerytów i rencistów. Kolejne bilety to kursy obejmujące od czterech do ośmiu przystanków, od dziewięciu do 16, od 17 do 25 i powyżej 25 przystanków. Wszystkie bilety odległościowe będą biletami elektronicznymi, przeznaczonymi dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej. Pobór opłat zaś odbywać się będzie na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu. Dokument uwzględnia także propozycje zgłoszone przez radnych na czerwcowej sesji. Radny Jacek Łabno złożył wówczas wniosek, aby zmniejszyć ceny biletów jednorazowych normalnych z 3 zł na 2,40 oraz ulgowych lokalnych z 2 zł na 1,70. Radny Tadeusz Gancarz optował za obniżeniem cen karnetów pięcioprzejazdowych, ważnych na jednej linii, w obrębie jednej strefy. Przewodniczący Kazimierz Koprowski natomiast zasugerował, aby uczniowie i studenci do ukończenia 26 roku życia 1 czerwca i osoby korzystające z komunikacji miejskiej 1 listopada podróżowały nieodpłatnie. W uchwale znalazły się także sugestie zgłoszone przez radnego Jakuba Kwaśnego kilka miesięcy temu, który postulował o możliwość bezpłatnego podróżowania dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat, bezrobotnych i opiekunów osób niepełnosprawnych. Rada nie przyjęła propozycji radnego Marka Ciesielczyka wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, studentów i osób powyżej 60 roku życia. Nie przyjęto także propozycji radnego Jakuba Kwaśnego dotyczącej zmniejszenia cen biletów rodzinnych, okresowych i karnetów oraz biletów na okaziciela. Nowe stawki wejdą w życie 1 września, bilety odległościowe 1 lutego 2016 r.
Komentarze...