Warsztaty dla nauczycieli, czyli co to gamifikacja
access_time 2015-07-22 10:01:48
Piwniczna-Zdrój gościła małopolskich nauczycieli na pięciodniowym Edukampie 2015 (10-14.08 oraz 17-21.08), organizowanym w ramach projektu LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego. Obóz edukacyjny poświęcony był wykorzystaniu TIK w pracy zawodowej.
Jednym z wiodących tematów warsztatów była gamifikacja, czyli wykorzystanie gier edukacyjnych podczas zajęć lekcyjnych. Prowadząca, Agnieszka Bilska, czerpiąc z doświadczenia oraz wiedzy na temat teorii uczenia się i motywacji, przeprowadziła uczestników przez cały proces tworzenia atrakcyjnej gry edukacyjnej. Warsztaty te odbyły się drugiego dnia obozu. Program warsztatu obejmował w pierwszej części teorię gamifikacji zaprezentowaną w formie wykładu oraz ćwiczeń aktywizujących uczestników. Część wykładowa dotyczyła etapów projektowania systemu gamifikacji do celów edukacyjnych i opierał się na metodach wykorzystywanych przez polskich i międzynarodowych specjalistów. Nie zabrakło także wiedzy na temat podstawowych platform oraz narzędzi niezbędnych do tworzenia gier. Druga część warsztatu dotyczyła narzędzi pozwalających na stosowanie elementów gamifikacji w klasie. Uczestnicy poznali zasady tworzenia odznak spełniające standardy “Otwartych Odznak” oraz wykonali własne. W ostatniej części warsztatu uczestnicy podzieleni na drużyny mieli za zadanie wypełnić szablon systemu gamifikacji dla wspólnie wybranego problemu, w ten sposób tworząc zarys scenariusza gamifikacji, który mogliby wdrożyć w swojej praktyce nauczycielskiej. Temat gamifikacji był tylko jednym z zagadnień poruszanych w trakcie bogatego programu Edukamu 2015. W pozostałych blokach tematycznych, uczestnicy zajmowali się m.in. narzędziami cyfrowymi, pomagającymi nauczycielom w pracy czy też wspomagających planowanie wycieczek szkolnych.
Komentarze...