Komunikat Prezydenta Miasta Tarnowa ws. Wiesława Rajskiego
access_time 2015-02-20 15:16:59
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Wiesław Rajski złożył rezygnację z funkcji Pełnomocnika ds. Inteligentnych Specjalizacji. Została ona przyjęta przez prezydenta Romana Ciepielę. Poniżej zamieszczamy komunikat prezydenta w tej sprawie.
Komunikat w sprawie rezygnacji pana Wiesława Rajskiego z funkcji Pełnomocnika ds. Inteligentnych Specjalizacji Pan Wiesław Rajski złożył rezygnację z pełnionej funkcji 18 lutego 2015 r. z równoczesną prośbą o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Powierzając p. Wiesławowi Rajskiemu funkcję Pełnomocnika ds. Inteligentnych Specjalizacji uczyniłem to w przekonaniu, że dysponuje on odpowiednim doświadczeniem i wiedzą do jej pełnienia. Wobec opublikowanych w mediach informacji umowa o pracę z p. Wiesławem Rajskim, zgodnie z jego propozycją, została rozwiązania. Rozpoczęte przez dotychczasowego Pełnomocnika prace nad projektami i programami rozwojowymi Tarnowa będą kontynuowane. Dotychczasowe obowiązki pełnić będzie inna osoba, którą wskażę w najbliższym czasie. Roman Ciepiela Prezydent Tarnowa Zobacz także: Podtarnowskie Wierzchosławice są o krok od bankructwa
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A