Wampiriadka w ZSEG w Tarnowie (FOTO)
access_time 2015-03-24 08:35:05
19 marca, odbyła się IX edycja Wampiriadki, akcja została zorganizowana w porozumieniu z Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie. Krew oddało łącznie 54 osoby, a chętnych było dużo, dużo więcej, bo aż 103 osoby. W sumie oddano 24300 ml krwi.
Chętnych było tak dużo, że z przyczyn organizacyjnych 25 osobom zaproponowano oddanie krwi w Centrum Krwiodawstwa. Coraz więcej osób włącza się do dobroczynnej akcji. Bardzo nas to cieszy. Przez wszystkie dziewięć edycji w łącznie wszyscy zakwalifikowani dawcy oddali ponad 200000 ml krwi. Od tamtej pory setki uczniów z zostało zachęconych do podzielenia się drogocenną tkanką, jaką jest krew ludzka. Wielu spośród nich jest dziś już zasłużonymi krwiodawcami. Historia akcji krwiodawczych na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie rozpoczęła się 9 marca 2007 roku. Popularność akcji przerosła najśmielsze oczekiwania. Co roku w marcu organizowana jest akcja, która łączy środowisko uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi szkoły oraz przedstawicieli rodziców z Rady Rodziców. Wiele osób jest zaangażowanych w całe przedsięwzięcie począwszy od przygotowania sali przeznaczonej na badania i donacje, przez akcję informacyjną, przygotowanie szwedzkiego stołu z ciasteczkami, herbatą i kawą, po obsługę całego przedsięwzięcia. Celem Wampiriadki jest promowanie honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia wśród młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego. Każdy z nas może przyczynić się do ratowania ludzkiego życia. Honorowym krwiodawcą mogli zostać uczniowie, którzy ukończyli 18 rok życia, byli zdrowi i spełniali wymagane warunki. Kandydaci na dawców byli kwalifikowani przez lekarza na podstawie badania lekarskiego, przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz wypełnionego kwestionariusza dawcy. Lekarz podejmował decyzję o zabiegu pobrania krwi, gdy stwierdził, że taki zabieg jest bezpieczny dla dawcy. Przez cały czas krwiodawcy byli pod opieką personelu lekarskiego. Dla ucznia – krwiodawcy dzień oddawania krwi był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Komentarze...