Azotów prezent dla miasta za 800 tys. zł, czyli spalarnia ma sens
access_time 2015-03-27 09:51:19
Grupa Azoty przekazała miastu "studium wykonalności" budowy spalarni śmieci, jaka mogłaby powstać na terenie fabryki. Skrupulatnie przygotowany dokument wskazuje wyraźnie, że inwestycja ma sens i przyniesie sporo korzyści, m.in ekonomicznych i ekologicznych.
Celem projektu jest organizacja gospodarki odpadami komunalnymi na terenie regionu tarnowskiego, ograniczenie emisji do środowiska oraz optymalizacja dostaw ciepła. Studium zostało opracowane z punktu widzenia mieszkańców Gminy Tarnowa a jego beneficjentem jest Gmina Tarnów. - Projekt ten wykorzystuje naturalną synergię pomiędzy przemysłem i infrastrukturą energetyczną oraz gospodarką odpadami w Tarnowie a także pozwoli na rozwiązanie szeregu problemów Gminy Tarnów i stworzy bodziec do rozwoju regionu – komentuje Witold Szczypiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty. Dokument opracowany przez firmę Ramboll Polska Sp. z o.o. na zlecenie Grupy Azoty wykazuje możliwość uzyskania dużych korzyści dla wszystkich 570 tys. mieszkańców Tarnowa i okolicznych gmin po wybudowaniu Instalacji do Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie tarnowskich Azotów i przy jednoczesnym wykonaniu połączenia pomiędzy systemami ciepłowniczymi Spółki i miejskiej elektrociepłowni. To pozwoli również zoptymalizować gospodarkę odpadami w całym regionie. Celem przygotowanej dokumentacji było również dostosowanie systemu gospodarki odpadami na ternie objętym przedsięwzięciem do kryteriów formalno-prawnych, technicznych i ekologicznych zarówno krajowych, jak i europejskich. Pierwotnie spalarnie w Krzyżu chciało zbudować Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki-Cieplnej. Ta inwestycja miałaby kosztować ok. 500-600 mln zł, ale dostała ostatnio "czerwone światło" od ministerstwa, które podważyło sens budowy zakładu w Tarnowie. Mimo to MPEC pomysłu nie porzucił, ma nawet decyzję środowiskową (co prawda zaskarżoną przez ekologów) w tej sprawie. Spalarnia na Azotach byłaby o ok. 200 mln zł tańsza, ale też według projektu miałaby być dużo mniejsza. Decyzje o wyborze lokalizacji, czy też w ogóle o rozpoczęciu inwestycji jeszcze nie zapadły.
Komentarze...