Matematyka czy Chemia? Wybierz własną drogę do sukcesu! (artykuł sponsorowany)
access_time 2015-08-31 10:40:58
Jeżeli sprawia ci przyjemność szukanie rozwiązań, kombinowanie, innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów postaw na królową nauk – matematykę, która prowadzona jest w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie od 1998 r.
Matematyka… Jeżeli sprawia ci przyjemność szukanie rozwiązań, kombinowanie, innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów postaw na królową nauk – matematykę, która prowadzona jest w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie od 1998 r. Do chwili obecnej studia stacjonarne pierwszego stopnia ukończyło blisko 700 osób, w większości mieszkańców regionu tarnowskiego. Studia na kierunku matematyka trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Po drugim semestrze studiów studenci mogą wybrać jedną spośród dwóch specjalności: Matematyka finansowa i aktuarialna (ubezpieczeniowa) lub ,i>Matematyka stosowana. Od roku 2016/17 profil ogólnoakademicki zastąpiony zostanie profilem praktycznym. Dzięki zmianie profilu kształcenia studenci matematyki w trakcie odbywania studiów wyższych odbędą trzymiesięczną praktykę zawodową zgodnie z wybraną specjalnością. Studia matematyczne o specjalności Matematyka finansowa i aktuarialna są adresowane do kandydatów, którzy swoją pracą zawodową pragną związać z branżą ubezpieczeniową lub finansową. Specjalność ta przygotowuje również absolwentów do dalszych studiów matematycznych stopnia drugiego, zwłaszcza o specjalności Matematyka finansowa lub Matematyka aktuarialna. Studia matematyczne o specjalności Matematyka stosowana przygotowują wszechstronnie  absolwentów do dalszych studiów matematycznych stopnia drugiego wielu specjalności. Dzięki obszernemu blokowi przedmiotów informatycznych uzyskują umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających zastosowania technologii informacyjnej oraz kompetencji matematycznych i znajomości języka angielskiego.  W szczególności kursy kryptografii i języka angielskiego dla matematyków dostarczają absolwentom dodatkowych, cennych kompetencji poszerzających wykształcenie matematyczne na poziomie studiów I stopnia. Studia matematyczne w PWSZ w Tarnowie odbywają się w trybie stacjonarnym i są bezpłatne. Program studiów składa się z 2050 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń oraz praktyk zawodowych. Program trzech pierwszych semestrów studiów matematycznych jest wspólny dla wszystkich studentów, niezależnie od wybranej specjalności. Od czwartego semestru studiów studenci przed rozpoczęciem każdego z trzech semestrów dokonują wyboru kursów specjalistycznych zgodnie z ich zainteresowaniami oraz z tematyką pracy dyplomowej, którą przygotowują w trakcie piątego i szóstego semestru studiów. Absolwenci kierunku Matematyka uzyskują wiedzę i kompetencje pozwalające na podjęcie studiów matematycznych II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Pedagogicznym, Uniwersytecie Rzeszowskim i in., często łącząc pracę zawodową ze studiami., a także na zatrudnienie w instytucjach operującymi finansami, a także technologią informacyjną, w szczególności: w bankach, w instytucjach ubezpieczeniowych, w firmach konsultingowych, w jednostkach samorządu terytorialnego i szkołach a także w wielu instytucjach na stanowiskach, na których jest wymagana odpowiednia znajomość informatyki i matematyki. … czy Chemia? Studia na kierunku Chemia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie to propozycja dla ambitnych młodych ludzi, którzy chcą studiować z pasją i zdobyć atrakcyjny zawód. Studia I stopnia mają na celu przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu chemii, umożliwiającej podjęcie dalszej nauki na różnego rodzaju studiach II stopnia, bądź też rozpoczęcie pracy zawodowej i sprostanie wymaganiom stale zmieniającego się rynku pracy. Od roku akademickiego 2012/2013 studenci chemii po pierwszym roku studiów, mogą wybierać pomiędzy dwiema specjalnościami: Chemia stosowana i Chemia medyczna. Chemia stosowana przybliża studentom podstawy teoretyczne i metody produkcji związków chemicznych na skalę przemysłową. Zajęcia proponowane w ramach tej specjalności pokazują szerokie zastosowania osiągnięć chemicznych w przemyśle petrochemicznym, tworzyw sztucznych, technologii polimerów, nanotechnologii itp. Elementy inżynierii i technologii chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem procesów katalitycznych, na których opiera się ponad 90% produkcji nowoczesnego przemysłu chemicznego pozwolą studentom poznać zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej przebieg procesów chemicznych oraz parametry procesowe decydujące o ich efektywności. Cykl zajęć związanych z chemią i technologią polimerów wprowadza studentów w dziedzinę, bez której nie wyobrażamy sobie obecnie życia – poczynając od naczyń i torebek jednorazowych, przez powłoki antykorozyjne, zabawki czy wykładziny podłogowe a na implantach i niciach chirurgicznych kończąc. Z kolei rozwój nanonauki i nanotechnologii, coraz szersze zastosowania nanomateriałów sprawiają, że chemia znajduje zastosowanie w nowych dziedzinach wiedzy. Uczynienie z chemii sprzymierzeńca w podnoszeniu jakości naszego życia jest możliwe pod warunkiem, że będziemy mądrze stosować wszystkie poznawane i odkrywane tajemnice natury i do tego chcemy przygotować naszych studentów. Chemia medyczna ma charakter interdysplinarny łączący elementy praktycznego zastosowania chemii, biotechnologii, mikrobiologii i osiągnięć informatycznych. Otwiera nowe możliwości dla absolwentów chemii kształcąc ich w zakresie umiejętności pozwalających na rozwój kariery zawodowej w istotnej i dochodowej gałęzi przemysłu chemicznego. Przedmioty proponowane w ramach tej specjalności obejmą cykl zajęć łączących treści chemiczne z treściami biologicznymi. Nauka o biomateriałach znajdujących coraz szersze zastosowanie w medycynie i farmacji jest jednym z przykładów interdyscyplinarnego podejścia do poznawanej wiedzy. Z kolei cykl zajęć związanych z chem- i bioinformatyką pozwoli studentom poznać metody obliczeniowe stosowane w projektowaniu nowych leków oraz modelowaniu molekularnym metodami chemii kwantowej. Zaznajomi z podstawowym oprogramowaniem wykorzystywanym w procesie poszukiwania i projektowania nowych leków według strategii in silico. Proponowana specjalność przybliży młodym ludziom metody projektowania, monitorowania i sterowania procesami biotechnologicznymi w przemyśle chemicznym, dając również możliwość poznania wybranych procedur kontroli mikrobiologicznej. Absolwenci kierunku Chemia mają możliwość zatrudnienia w różnych dziedzinach przemysłu, w których działają laboratoria chemiczne i komputerowe, w instytutach naukowych, laboratoriach medycznych, placówkach kontrolno-pomiarowych oraz w jednostkach pracujących na rzecz ochrony środowiska. Tarnowska Uczelnia kształci kadry dla firm chemicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych i spożywczych, które potrzebują fachowców nie tylko do kontrolowania jakości, ale także do produkcji nowych preparatów oraz zabezpieczania sterylności produkcji. Zaliczenie w trakcie studiów dodatkowego bloku przedmiotów pedagogicznych umożliwia podjęcie pracy w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej. Elektroniczna Rekrutacja Kandydatów od 1 do 18 września 2015 r. Szczegóły na www.pwsztar.edu.pl
Komentarze...