W niedzielę wybierzemy 9 posłów i senatora (LISTY)
access_time 2015-10-23 17:00:25
Już w niedzielę pójdziemy do wyborczych urn, by wybrać posłów i senatorów. W naszym okręgu wybierać będziemy 9 posłów oraz jednego senatora. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 7 do 21.
W tarnowskim okręgu numer 15 (do sejmu) możemy wybierać spośród 162 kandydatów, którzy znaleźli się na 10 listach. Wśród kandydatów jest 94 mężczyzn (średnia wieku 42 lata) i 68 kobiet (średnia wieku 43 lata). W naszym okręgu zarejestrowano 10 list: 1. Prawo i Sprawiedliwość 2. Platforma Obywatelska 3. Partia Razem 4. KORWiN 5. Polskie Stronnictwo Ludowe 6. Zjednoczona Lewica 7. Kukiz`15 8. Nowoczesna Ryszarda Petru 14. Komitet Grzegorza Brauna "Szczęść Boże" 16. Kongres Nowej Prawicy Do senatu w naszym okręgu kandyduje zaledwie dwóch chętnych zgłoszonych przez PiS i PSL. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców w gminie, w której ujęty jest w rejestrze wyborców, sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Wyborca zameldowany na pobyt czasowy (przebywający czasowo), który nie został wpisany do stałego rejestru wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego zameldowania (pobytu) zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały. Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Kierownik jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców. Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania. Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy: - przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania, - zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie, - są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu i dokumentu potwierdzającego stałe zamieszkanie za granicą; - zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów; - chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów. Cisza wyborcza Cisza wyborcza rozpoczyna się 24 godziny przed dniem głosowania, tj. 24 października 2015 r. od godz. 0.00 i trwa do zakończenia głosowania, tj. do godz. 21.00 w dniu 25 października 2015 r., jeżeli żadna z obwodowych komisji wyborczych, w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, nie podejmie uchwały o przedłużeniu głosowania. W okresie tym zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych. W trakcie trwania ciszy wyborczej zabronione jest także podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania. Naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej stanowi wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów — występek. Ocena czy w danym przypadku doszło do naruszenia tego zakazu nie będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów. Dlatego też, wszystkie przypadki naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać Policji.
KANDYDACI DO SEJMU:

Lista nr 1: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Nr na liścieImięNazwiskoZawódMiejsce zamieszkaniaPrzynależność do partii politycznej bądź poparcie
1WłodzimierzBERNACKI BERNACKInauczyciel akademickiNowe BrzeskoCzłonek partii Prawo i Sprawiedliwość
2Michał JanWOJTKIEWICZ WOJTKIEWICZdoktor inżynier geodetaTuchówCzłonek partii Prawo i Sprawiedliwość
3Urszula BeataRUSECKA RUSECKAekonomistaWieliczkaCzłonek partii Prawo i Sprawiedliwość
4JózefROJEK ROJEKinżynier mechanikTarnówCzłonek partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
5WiesławKRAJEWSKI KRAJEWSKIprzedsiębiorcaDąbrowa TarnowskaCzłonek partii Prawo i Sprawiedliwość
6Bogdan TomaszKOSTURKIEWICZ KOSTURKIEWICZnauczyciel akademickiBochniaCzłonek partii Prawo i Sprawiedliwość
7JózefaSZCZUREK-zzzELAZKO SZCZUREK-ŻELAZKOmenadżer ochrony zdrowiaMystkówCzłonek partii Prawo i Sprawiedliwość
8KazimierzKOPROWSKI KOPROWSKInauczyciel akademickiTarnówCzłonek partii Prawo i Sprawiedliwość
9WojciechSKRUCH SKRUCHpracownik samorządowyTuchówCzłonek partii Prawo i Sprawiedliwość
10Anna MałgorzataCZECH CZECHmenadżer ochrony zdrowiaTarnówCzłonek partii Prawo i Sprawiedliwość
11JózefMROCZEK MROCZEKgeodetaKrakówCzłonek partii Prawo i Sprawiedliwość
12Marek LeszekBURDA BURDAnauczycielNiepołomiceCzłonek partii Prawo i Sprawiedliwość
13Teresa AlicjaPOlzOSKA POŁOSKApedagogRygliceCzłonek partii Prawo i Sprawiedliwość
14Beata KatarzynaHUDYMA HUDYMApielęgniarkaŁętowiceNie należy do partii politycznej
15AleksandraszLUSAREK ŚLUSAREKtechnik-mechanikPodłężeCzłonek partii Prawo i Sprawiedliwość
16Grzegorz EdmundPIazTKOWSKI PIĄTKOWSKIprawnikKrakówCzłonek partii Polska Razem Zjednoczona Prawica
17Izabela MałgorzataSTEFAnzCZYK STEFAŃCZYKinżynier geodetaProszowiceCzłonek partii Prawo i Sprawiedliwość
18Piotr JanuszGlzADYSZ GŁADYSZstudentKoszyce MałeCzłonek partii Prawo i Sprawiedliwość

Lista nr 2: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Nr na liścieImięNazwiskoZawódMiejsce zamieszkaniaPrzynależność do partii politycznej bądź poparcie
1Urszula DanutaAUGUSTYN AUGUSTYNdziennikarkaTarnówCzłonek partii Platforma Obywatelska RP
2Robert MarianWARDZAlzA WARDZAŁAmenadżer zespołów ludzkichTarnówCzłonek partii Platforma Obywatelska RP
3Elżbieta JadwigaACHINGER ACHINGERprzedsiębiorcaRaciborskoCzłonek partii Platforma Obywatelska RP
4Jacek PawełPAJazK PAJĄKpolitologBochniaCzłonek partii Platforma Obywatelska RP
5Jan WiesławMUSIAlz MUSIAŁinż. ochrony środowiskaBrzeskoCzłonek partii Platforma Obywatelska RP
6Jacek AndrzejTOMASIK TOMASIKurzędnik samorządowyProszowiceCzłonek partii Platforma Obywatelska RP
7Anna MariaGRABCZYnzSKA GRABCZYŃSKAlekarz medycynyLisia GóraCzłonek partii Platforma Obywatelska RP
8Mieczysław JanKRAS KRASekonomistaMeszna OpackaNie należy do partii politycznej
9Karolina IzabelaZEGIEL ZEGIELpracownik socjalnyDrwiniaNie należy do partii politycznej
10Leszek BohdanRAJTARSKI RAJTARSKIdyrektor gimnazjumBrzezieCzłonek partii Platforma Obywatelska RP
11MarekPODRAZA PODRAZAnauczycielRadłówCzłonek partii Platforma Obywatelska RP
12Paulina MariaNOWAKOWSKA NOWAKOWSKApolitologMysławczyceNie należy do partii politycznej
13Jerzy TadeuszSOSKA SOSKAnauczycielZakliczynNie należy do partii politycznej
14GrzegorzHARABASZ HARABASZnauczycielWola ZabierzowskaNie należy do partii politycznej
15Grzegorz KrzysztofSIENKIEWICZ SIENKIEWICZspecjalista ds. integracji europejskiejLipnica MurowanaCzłonek partii Platforma Obywatelska RP
16Adelina ŁucjaSKUPIEWSKA SKUPIEWSKAlekarz medycynySzczepanówNie należy do partii politycznej
17Marek KrzysztofKOZIARA KOZIARAprzedsiębiorcaBłonieNie należy do partii politycznej
18Katarzyna MariaPACEWICZ-PYREK PACEWICZ-PYREKflorystaBrzeskoCzłonek partii Platforma Obywatelska RP

Lista nr 3:Komitet Wyborczy Partia Razem

Nr na liścieImięNazwiskoZawódMiejsce zamieszkaniaPrzynależność do partii politycznej bądź poparcie
1PiotrPLEBAnzCZYK PLEBAŃCZYKpolitologUście SolneCzłonek partii Partia Razem
2Jolanta EwaPERS PERStłumaczKrakówCzłonek partii Partia Razem
3Daniel MarcinlzOBODA ŁOBODAkierownik pociąguTarnówCzłonek partii Partia Razem
4Maja JoannaCZEPIEL CZEPIELstudentWarszawaCzłonek partii Partia Razem
5RafałSOWInzSKI SOWIŃSKIkulturoznawcaWięckowiceCzłonek partii Partia Razem
6JoannaWIDMAnzSKA WIDMAŃSKAprawnikKrakówNie należy do partii politycznej
7Michał KrzysztofMALESZKA MALESZKApracownik biurowyKrakówCzłonek partii Partia Razem
8Katarzyna AnnaBENA BENAgermanistkaKrakówNie należy do partii politycznej
9Mateusz RyszardBURZAWA BURZAWAreligioznawcaKrakówCzłonek partii Partia Razem
10Franciszka AnnaSMElzKA SMEŁKAemerytowana nauczycielkaKrakówCzłonek partii Partia Razem
11Dominik JanuszLIS LISkierownik lokalu gastronomicznegoWarszawaCzłonek partii Partia Razem

Lista nr 4: Komitet Wyborczy KORWiN

Nr na liścieImięNazwiskoZawódMiejsce zamieszkaniaPrzynależność do partii politycznej bądź poparcie
1Artur AndrzejGONDEK GONDEKhandlowiecBochniaCzłonek partii KORWiN
2Mirosław MichałSZYBOWSKI SZYBOWSKIpracownik w sektorze energetycznymSułkówNie należy do partii politycznej
3Łukasz TadeuszFIGIEL FIGIELstudentJaroszówkaNie należy do partii politycznej
4Alina BarbaraBORYCZKA BORYCZKAnauczycielOlesnoNie należy do partii politycznej
5Piotr JakubKOSTRZEWA KOSTRZEWAprogramista komputerowyŁęg TarnowskiNie należy do partii politycznej
6Anna PatrycjaSTAROSTKA-WIszNIOWSKA STAROSTKA-WIŚNIOWSKAprzedsiębiorcaBochniaNie należy do partii politycznej
7Karol ZygmuntSERAFIN SERAFINinżynier geodetaOstrów SzlacheckiCzłonek partii KORWiN
8Barbara MariaSZTERLEJA SZTERLEJAhistorykBiskupice RadłowskieNie należy do partii politycznej
9PiotrWIszNIOWSKI WIŚNIOWSKIprzedsiębiorcaBuczkówNie należy do partii politycznej
10Renata KazimieraLECHOWICZ LECHOWICZlekarz medycynyTarnówNie należy do partii politycznej
11Małgorzata LucynaFERET FERETpedagog szkolnyKrakówNie należy do partii politycznej
12Tomasz MichałPIETRUSZKA PIETRUSZKAstudentŁęg TarnowskiNie należy do partii politycznej
13Radosław MichałMACOnz MACOŃgeodetaBochniaCzłonek partii KORWiN

Lista nr 5: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Nr na liścieImięNazwiskoZawódMiejsce zamieszkaniaPrzynależność do partii politycznej bądź poparcie
1Władysław MarcinKOSINIAK-KAMYSZ KOSINIAK-KAMYSZlekarzKrakówCzłonek partii PSL
2Andrzej StefanSZTORC SZTORCrolnikWola RzędzińskaCzłonek partii PSL
3Ludwik KajetanWezGRZYN WĘGRZYNprawnikBochniaCzłonek partii PSL
4Marcin StanisławGAWElz GAWEŁinżynier rolnikPałecznicaCzłonek partii PSL
5Ewa IrenaCIERNIAK-LAMBERT CIERNIAK-LAMBERTlekarzGnojnikNie należy do partii politycznej
6Paweł StanisławJANUS JANUSekonomistaLednica GórnaCzłonek partii PSL
7Adam JanKWAszNIAK KWAŚNIAKspecjalista pracy socjalnejBorzęcinNie należy do partii politycznej
8StanisławPOCZazTEK POCZĄTEKinżynier rolnikDąbrowa TarnowskaNie należy do partii politycznej
9Adriana KatarzynaBlzASZCZYK BŁASZCZYKpedagogBrzeskoCzłonek partii PSL
10MarekCIASTOnz CIASTOŃinżynier rolnikStaniątkiCzłonek partii PSL
11GrzegorzDUDA DUDAtechnik mechanikNowopoleCzłonek partii PSL
12WiesławaKORNAsz-KITA KORNAŚ-KITAprawnik administratywistaBochniaCzłonek partii PSL
13Maria HalinaGAWLE GAWLEekonomistaTarnówNie należy do partii politycznej
14Monika MariaTOMALA TOMALAekonomistaNowa JastrząbkaCzłonek partii PSL
15Anna EwaPIECH PIECHtechnik poligrafTrąbkiNie należy do partii politycznej
16Ewa MariaKOPACZ KOPACZekonomistaTarnówCzłonek partii PSL
17JanGRABSKI GRABSKIinżynier mechanikRadłówCzłonek partii PSL
18Stanisław AndrzejSORYS SORYSsocjologPleśnaCzłonek partii PSL

Lista nr 6:Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Nr na liścieImięNazwiskoZawódMiejsce zamieszkaniaPrzynależność do partii politycznej bądź poparcie
1Piotr TadeuszGozRNIKIEWICZ GÓRNIKIEWICZprzedsiębiorcaTarnówNie należy do partii politycznej
2LilijaTWARDOSZ TWARDOSZprawnikStaniątkiCzłonek partii Twój Ruch
3Wojciech KonradSUSElz SUSEŁlekarzTarnówNie należy do partii politycznej
4Andrzej JanCZAJKA CZAJKAtechnik leśnikMniszów-KoloniaNie należy do partii politycznej
5DorotaKOCOnz KOCOŃpielęgniarkaBiskupice RadłowskieNie należy do partii politycznej
6MariaJAszKO JAŚKOnauczycielBochniaCzłonek partii SLD
7KonradCIERNIA CIERNIAprzedsiębiorcaKrakówCzłonek partii SLD
8Sylwia WiolettaLASKA LASKAprojektant wnętrzBrzeskoNie należy do partii politycznej
9Łukasz PawełSKURCZYnzSKI SKURCZYŃSKIteologWarszawaCzłonek partii „Zieloni”
10PiotrTABOR TABORelektromechanikBochniaCzłonek partii KPEiR
11Kinga SylwiaKOPEcz KOPEĆkosmetyczkaŁyszkowiceNie należy do partii politycznej
12Alicja ŁucjaSERWIN SERWINtechnik plastykTarnówCzłonek partii Twój Ruch
13Anna JózefalzABNO ŁABNOanimatorka fitnessu i rekreacjiTarnówNie należy do partii politycznej
14Klaudia RoksanaKUzzMA KUŹMAhandlowiecTarnówCzłonek partii Twój Ruch
15Piotr RudolfOLEKSY OLEKSYprzedsiębiorcaTarnówCzłonek partii Twój Ruch
16Jerzy AndrzejWOzzNIAK WOŹNIAKlekarz medycynyZakliczynCzłonek partii SLD

Lista nr 7: Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"

Nr na liścieImięNazwiskoZawódMiejsce zamieszkaniaPrzynależność do partii politycznej bądź poparcie
1Norbert JakubKACZMARCZYK KACZMARCZYKrolnikCzajęczyceNie należy do partii politycznej
2Monika AnnaKUSEK KUSEKekonomista - menadżerTarnówNie należy do partii politycznej
3Aneta MariaBAlzABUCH BAŁABUCHprzedsiębiorcaBrzeskoNie należy do partii politycznej
4Krzysztof KazimierzSTEC STECnauczycielBrzeskoNie należy do partii politycznej
5Marzena BożenaGAJDA GAJDAdziennikarzZagórzanyNie należy do partii politycznej
6Jakub KamilWlzODARCZYK WŁODARCZYKelektromonterWieliczkaNie należy do partii politycznej
7Katarzyna MariaszWIEzzzY ŚWIEŻYstudentGdówNie należy do partii politycznej
8KrzysztofWZOREK WZOREKinżynier elektronikTarnówNie należy do partii politycznej
9Katarzyna MarzenaSTYRKOWIEC STYRKOWIECintendentRygliceNie należy do partii politycznej
10Ireneusz TadeuszDUDEK DUDEKprzedstawiciel handlowyTarnówNie należy do partii politycznej
11Mariola MariaMIERZEWSKA MIERZEWSKAnauczycielŻabnoNie należy do partii politycznej
12Jarosław JanuszSlzOMA SŁOMAinżynier mechanikWieliczkaNie należy do partii politycznej
13Jakub TomaszMIGAlzA MIGAŁAbrygadzistaTarnówNie należy do partii politycznej
14Barbara TeresaSZOT SZOTtechnik ekonomistaIwkowaNie należy do partii politycznej
15Barbara AlinaADAMCZYK ADAMCZYKstudentBrzeskoNie należy do partii politycznej
16Wojciech LeonardBARAN BARANkierownik sprzedażyTarnówNie należy do partii politycznej
17Grzegorz ArturKUKIZ KUKIZprzedsiębiorcaKoźmice MałeNie należy do partii politycznej
18MarekCIESIELCZYK CIESIELCZYKpolitolog - publicystaTarnówNie należy do partii politycznej

Lista nr 8: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

Nr na liścieImięNazwiskoZawódMiejsce zamieszkaniaPrzynależność do partii politycznej bądź poparcie
1Krzysztof CzesławNOWAK NOWAKekonomistaTarnówNie należy do partii politycznej
Popierany przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru
2Irmina MartaWIDlzA WIDŁAekonomistaBochniaNie należy do partii politycznej
Popierana przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru
3Jerzy KrzysztofSTREB STREBkomornik sądowyDąbrowa TarnowskaNie należy do partii politycznej
Popierany przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru
4Edyta AnnaKOWALSKA KOWALSKAdyrektor żłobkaTarnówNie należy do partii politycznej
Popierana przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru
5Agnieszka DominikaPYTLIK PYTLIKdyrektor przedszkolaWęgrzce WielkieNie należy do partii politycznej
Popierana przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru
6AndrzejRUDNIK RUDNIKtechnologBrzeskoNie należy do partii politycznej
Popierany przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru
7Paweł WojciechCIURUsz CIURUŚsocjologMajkowiceNie należy do partii politycznej
Popierany przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru
8JakubMIZInzSKI MIZIŃSKIasystent kierownika budowyBuczeNie należy do partii politycznej
Popierany przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru
9Angelika AnnaKLESZYK KLESZYKnauczycielGwoździecNie należy do partii politycznej
Popierana przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru
10Piotr StanisławKLEMPKA KLEMPKAprzedsiębiorcaTarnówNie należy do partii politycznej
Popierany przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru
11SebastianSTEPEK STEPEKprzedsiębiorcaTarnówNie należy do partii politycznej
Popierany przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru
12Dominika KingaGONDEK-PODOSEK GONDEK-PODOSEKlogopedaTarnówNie należy do partii politycznej
Popierana przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru
13ŁukaszSIADEK SIADEKprzedstawiciel handlowyTarnówNie należy do partii politycznej
Popierany przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru
14Bożena TeresalzABUsz ŁABUŚpracownik administracyjno - biurowySkrzyszówNie należy do partii politycznej
Popierana przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru
15MaciejMACIEJEWSKI MACIEJEWSKIprzedsiębiorcaBilczyceNie należy do partii politycznej
Popierany przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru
16Bogdan TadeuszMARUNIAK MARUNIAKtechnik-elektrykBrzeskoNie należy do partii politycznej
Popierany przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru
17Agnieszka SylwiaWITEK WITEKpracownik administracjiTarnówNie należy do partii politycznej
Popierana przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru
18Krzysztof MariuszKUKUlzKA KUKUŁKAadministratywistaZgłobiceNie należy do partii politycznej
Popierany przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru

Lista nr 14:Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!"

Nr na liścieImięNazwiskoZawódMiejsce zamieszkaniaPrzynależność do partii politycznej bądź poparcie
1Dariusz ZbigniewKLICH KLICHbioinżynierZbylitowska GóraNie należy do partii politycznej
2Barbara JaninalzACH ŁACHpielęgniarkaZabawaNie należy do partii politycznej
3Patrycja MariazzzUREK ŻUREKspecjalista sprzedaży internetowejBrzeskoNie należy do partii politycznej
4Urszula ZofiaSTRACH STRACHnauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznychPodłężeNie należy do partii politycznej
5Jadwiga MariaNOWAK NOWAKpielęgniarkaNowy WiśniczNie należy do partii politycznej
6Władysław AndrzejBARTOSZ BARTOSZrolnikBrnikNie należy do partii politycznej
7Łukasz PiotrPACHOTA PACHOTAgeodetaJurkówNie należy do partii politycznej
8Renata AgnieszkaKOCIK KOCIKtechnik informatykLubinkaNie należy do partii politycznej
9Jan ZbigniewRYNDUCH RYNDUCHżołnierzPogwizdówNie należy do partii politycznej
10Janusz JózefLEszNIAK LEŚNIAKprzedsiębiorcaJodłówka-WałkiNie należy do partii politycznej
11Monika PaulinaKARAsz KARAŚstudentWięckowiceNie należy do partii politycznej
12Agata MagdalenaSMOlzA SMOŁAlekarz dentystaNowy WiśniczNie należy do partii politycznej
13Paweł MarianWIszNIEWSKI WIŚNIEWSKIinżynier środowiskaGawłówNie należy do partii politycznej
14Grzegorz StanisławGICALA GICALAhandlowiecKobyleNie należy do partii politycznej
15Paweł RobertADAMCZYK ADAMCZYKmenedżerNowy WiśniczNie należy do partii politycznej
16Włodzimierz FranciszekKNUROWSKI KNUROWSKIrolnikIwkowaNie należy do partii politycznej

Lista nr 15: Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy

Nr na liścieImięNazwiskoZawódMiejsce zamieszkaniaPrzynależność do partii politycznej bądź poparcie
1Krystian DawidDWORAK DWORAKprzedsiębiorcaStare ŻukowiceCzłonek partii Kongres Nowej Prawicy
2Mariusz TomaszSMOLEnz SMOLEŃkierownik sprzedażyBrzeskoCzłonek partii Kongres Nowej Prawicy
3AgataCZAPLA-zzzUREK CZAPLA-ŻUREKlekarz weterynariiSzczucinNie należy do partii politycznej
4Bogdan PawełORLIK ORLIKdoradca podatkowyTarnówCzłonek partii Kongres Nowej Prawicy
5Ewa MariaKLUSKA KLUSKAnauczycielDołyNie należy do partii politycznej
6Leszek EdwardJANAS JANASprzedsiębiorcaWierzchosławiceNie należy do partii politycznej
7Anna MariaKUCZERA KUCZERAfarmaceutaBrzeskoNie należy do partii politycznej
8RobertSZELazG SZELĄGpolitologSterkowiecCzłonek partii Kongres Nowej Prawicy
9Aneta MagdalenaSZCZUPAK SZCZUPAKprzedsiębiorcaBrzeskoNie należy do partii politycznej
10Karol TomaszzzzMIGRODZKI ŻMIGRODZKIkucharz technikSłomnikiNie należy do partii politycznej
11Ewa FranciszkaGANKIEWICZ GANKIEWICZnauczycielKrakówNie należy do partii politycznej
12Marek DamianDROzzzDzzz DROŻDŻinformatykKrakówNie należy do partii politycznej
13Marzena AleksandraKIWIOR KIWIORinż. ochrony środowiskaMiechówNie należy do partii politycznej
14Piotr JanCZARNEK CZARNEKlekarz stomatologKrakówCzłonek partii Kongres Nowej Prawicy
15Magdalena MariaSZATAN SZATANstudentOlkuszNie należy do partii politycznej
16Michał EmilKASPRZYCKI KASPRZYCKIstudentSkrzyszówNie należy do partii politycznej
KANDYDACI DO SENATU:
NrImięNazwiskoKomitet zgłaszającyZawódMiejsce zamieszkaniaPrzynależność do partii politycznej bądź poparcie
1Łukasz MichałWezGRZYN WĘGRZYNKomitet Wyborczy Polskie Stronnictwo LudoweekonomistaNowodworzeNie należy do partii politycznej
2Kazimierz AdamWIATR WIATRKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwośćnauczyciel akademickiKrakówNie należy do partii politycznej
Komentarze...