Komunikacja miejska w rejonie cmentarzy w sobotę 31 października 2015 r.
access_time 2015-10-27 11:04:07
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie w dniu 31 października 2015 r. uruchamia dodatkowe linie okolicznościowe (specjalne) C1, C2 oraz C5 do cmentarzy w Krzyżu, w Mościcach i w Klikowej. Pozostałe linie kursują w tym dniu według rozkładu jazdy na soboty.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C1” Szkotnik – Krzyska cmentarz.

Dodatkowa linia C1 do cmentarza w Krzyżu będzie kursować z ul.Szkotnik ulicami: Al.Solidarności, Mickiewicza, Goldhammera, Sitki, Al.Matki Bożej Fatimskiej do cmentarza w Krzyżu. W drodze powrotnej kursy będą wykonywane przez ul.Krzyską, Al.M.B.Fatimskiej, Mickiewicza i Al.Solidarności. W obydwu kierunkach autobus linii C1 będzie się zatrzymywał na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Szkotnik odjedzie o godz. 8.35, ostatni autobus z przystanku Krzyska-cmentarz odjedzie o godz. 17.10. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii „C1”.  

Zobacz przebieg trasy linii C1

Odjazdy autobusów linii C1 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C1 z ul.Szkotnik:

08:35   09:20   10:00   11:10   11:50   12:30   13:20   14:00   15:00   16:00   16:40  

Odjazdy linii C1 z przystanku Krzyska Cmentarz:

09:00   09:40   10:40   11:30   12:10   12:50   13:40   14:40   15:30   16:20   17:10  

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C1 w kursach do Krzyża (format EXCEL)

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C1 w kursach z Krzyża do ul.Szkotnik (format EXCEL)

Linia okolicznościowa (specjalna) „C2” Sikorskiego –  Mościce Cmentarz.

Dodatkowa linia C2 do cmentarza w Mościcach będzie kursować z ul.Sikorskiego przez ul.Krakowską, Czerwoną, Sienkiewicza, Zaciszną do przystanku końcowego Czarna Droga – Cmentarz w sąsiedztwie wejścia do cmentarza w Mościcach. W kierunku do cmentarza można będzie wsiadać do autobusu linii „C2” na wszystkich przystankach . W drodze powrotnej (ulicami: Czarna Droga, Brzozowa, Czerwona, Krakowska, Pułaskiego, Mościckiego, Sikorskiego) do ul.Sikorskiego autobus linii C2 również będzie się zatrzymywał na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Sikorskiego odjedzie o godz. 8.30, ostatni odjazd autobusu z przystanku Zaciszna-cmentarz odbędzie się o godz. 16.55. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii specjalnej „C2”.  

Zobacz przebieg trasy linii C2

Odjazdy autobusów linii C2 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C2 z ul.Sikorskiego:

08:30   09:30   10:30   11:30   12:30   13:30   14:30   15:30   16:30  

Odjazdy linii C2 z przystanku Czarna Droga - Cmentarz:

08:55   09:55   10:55   11:55   12:55   13:55   14:55   15:55   16:55  

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C2 w kursach do Cmentarza w Mościcach (format EXCEL)

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C2 w kursach z Mościc do ul.Sikorskiego (format EXCEL)

Linia okolicznościowa (specjalna) „C5” Al.Jana Pawła II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowy autobus do cmentarza w Klikowej będzie kursował z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al.M.B.Fatimskiej, Mickiewicza,  Al.Solidarności i Klikowską, powrót tą samą trasą. Na trasie przejazdu linii C5 obowiązują wszystkie przystanki. Rozkład jazdy linii C5 przewiduje wykonanie 5 kursów od 11:24 do 15:51, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C5.

Zobacz przebieg trasy linii C5

Odjazdy autobusów linii C5 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C5 z przystanku Al.Jana Pawła II – Os.Westerplatte:

11:24   12:24   13:24   14:24   15:24

Odjazdy linii C5 z przystanku Klikowa - Cmentarz:

11:51   12:51   13:51   14:51   15:51

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C5 w kursach do Cmentarza w Klikowej (format EXCEL)

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C5 z Klikowej na Al.Jana Pawła II (format EXCEL)

Ceny biletów i uprawnienia do ulg na liniach okolicznościowych (specjalnych) w dniu 31 października 2015 r.

W autobusach obsługujących linie C1, C2 i C5 w dniu 31.10.2015 obowiązują takie same ceny biletów oraz takie same uprawnienia do ulgowych  bezpłatnych przejazdów jak na wszystkich pozostałych liniach komunikacji miejskiej w Tarnowie.  

Wszystkie pozostałe linie tarnowskiej komunikacji miejskiej w dniu 31.10.2015 kursują według planowanych rozkładów jazdy na soboty.

 

Komentarze...