Komunikacja miejska w rejonie cmentarzy w dniu 1 listopada 2015 r.
access_time 2015-10-30 08:33:01
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie w dniu 1 listopada 2015 r. uruchamia dodatkowe linie okolicznościowe (specjalne) C1, C2, C3, C4, C5 oraz C6 do cmentarzy w Krzyżu, w Mościcach i w Klikowej oraz dodatkowe kursy na linii nr 9. Ponadto, w związku ze zmianą organizacji ruchu w sąsiedztwie cmentarzy, ulegają zmianie trasy niektórych linii komunikacji miejskiej.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C1” Szkotnik – Krzyska cmentarz.

Wszystkie dodatkowe autobusy do cmentarza w Krzyżu będą kursować z ul.Szkotnik ulicami: Al.Solidarności, Mickiewicza, Goldhammera, Sitki, Al.Matki Bożej Fatimskiej do cmentarza w Krzyżu. W drodze powrotnej kursy będą wykonywane przez ul.Krzyską, Al.M.B.Fatimskiej, Mickiewicza i Al.Solidarności. W obydwu kierunkach autobusy linii C1 będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Szkotnik odjedzie o godz. 7.00, ostatni autobus z przystanku Krzyska-cmentarz odjedzie o godz. 18.44. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii „C1”. Częstotliwość kursów w godzinach przewidywanego największego ruchu pasażerskiego – co 6 minut a w pozostałym czasie co 12 – 18 minut.

Zobacz przebieg trasy linii C1

Odjazdy autobusów linii C1 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C1 z ul.Szkotnik:

07:00   07:18   07:36   07:54   08:12   08:24   08:36   08:48   09:00   09:12   09:24   09:36   09:48  10:00  10:06  10:12 10:18  10:24   10:30   10:36   10:42   10:48   10:54   11:00   11:06   11:12   11:18   11:24   11:30   11:36   11:42   11:48   11:54   12:00   12:06   12:12   12:18   12:24   12:30   12:36   12:42   12:48   12:54   13:00   13:06   13:12   13:18   13:24   13:30   13:36   13:42   13:48   13:54   14:00   14:06   14:12   14:18   14:24   14:30   14:36   14:42   14:48   14:54   15:00   15:06   15:12   15:18   15:24   15:30   15:36   15:42   15:54   16:06   16:18   16:30   16:42   16:54   17:06   17:18   17:30   17:45   18:00              

Odjazdy linii C1 z przystanku Krzyska Cmentarz:

07:20   07:38   07:56   08:14   08:32   08:44   08:56   09:08   09:20   09:32   09:44   09:56   10:08   10:20   10:26   10:32   10:38   10:44   10:50   10:56   11:02   11:08   11:14   11:20   11:26   11:32   11:38   11:44   11:50   11:56   12:02   12:08   12:14   12:20   12:26   12:32   12:38   12:44   12:50   12:56   13:02   13:08   13:14   13:20   13:26   13:32   13:38   13:44   13:50   13:56   14:02   14:08   14:14   14:20   14:26   14:32   14:38   14:44   14:50   14:56   15:02   15:08   15:14   15:20   15:26   15:32   15:38   15:44   15:50   15:56   16:02   16:14   16:26   16:38   16:50   17:02    17:14   17:26   17:38   17:50   18:05   18:20              

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C1 w kursach do Krzyża (format EXCEL)

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C1 w kursach z Krzyża do ul.Szkotnik (format EXCEL)

Linia okolicznościowa (specjalna) „C2” Sikorskiego –  Mościce Cmentarz.

Wszystkie dodatkowe autobusy do cmentarza w Mościcach będą kursować z ul.Sikorskiego przez ul.Krakowską, Czerwoną, Sienkiewicza, Zaciszną do przystanku końcowego Czarna Droga – Cmentarz w sąsiedztwie wejścia do cmentarza w Mościcach. W kierunku do cmentarza można będzie wsiadać do autobusów linii „C2” na wszystkich przystankach . W drodze powrotnej (ulicami: Czarna Droga, Brzozowa, Czerwona, Krakowska, Pułaskiego, Mościckiego, Sikorskiego) do ul.Sikorskiego  autobusy również będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Sikorskiego odjedzie o godz. 7.00, ostatni autobus z przystanku Zaciszna-cmentarz odjedzie o godz. 18.25. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii specjalnej „C2”. Częstotliwość kursów w godzinach przewidywanego największego ruchu pasażerskiego – co 12 minut a w pozostałych przedziałach czasu co 18 minut.

Zobacz przebieg trasy linii C2

Odjazdy autobusów linii C2 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C2 z ul.Sikorskiego:

07:00   07:18   07:36   07:54   08:06   08:18   08:30   08:42   08:54   09:06   09:18   09:30   09:42   09:54   10:06   10:18   10:30   10:42   10:54   11:06   11:18   11:30   11:42   11:54   12:06   12:18   12:30   12:42   12:54   13:06   13:18   13:30   13:42   13:54   14:06   14:18   14:30   14:42   14:54   15:06   15:18   15:30   15:42   15:54   16:06   16:18   16:30   16:42   16:54   17:06   17:24   17:42   18:00  

Odjazdy linii C2 z przystanku Czarna Droga - Cmentarz:

07:25   07:43   08:01   08:19   08:31   08:43   08:55   09:07   09:19   09:31   09:43   09:55   10:07   10:19   10:31   10:43   10:55   11:07   11:19   11:31   11:43   11:55   12:07   12:19   12:31   12:43   12:55   13:07   13:19   13:31   13:43   13:55   14:07   14:19   14:31   14:43   14:55   15:07   15:19   15:31   15:43   15:55   16:07   16:19   16:31   16:43   16:55   17:07   17:19   17:31   17:49   18:07   18:25

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C2 w kursach do Cmentarza w Mościcach (format EXCEL)

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C2 w kursach z Mościc do ul.Sikorskiego (format EXCEL)

Linia okolicznościowa (specjalna) „C3” Os.Jasna II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Klikowej będą kursowały z Os. Jasna II ulicami Wojska Polskiego, Starodąbrowską, Słoneczną, Al.M.B.Fatimskiej Mickiewicza, Al.Solidarności i Klikowską, powrót tą samą trasą. Na trasie przejazdu linii C3 obowiązują wszystkie przystanki. Rozkład jazdy linii C3 przewiduje wykonanie 18 kursów od godz. 8:28 do 17:23, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C3.

Zobacz przebieg trasy linii C3

Odjazdy autobusów linii C3 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C3 z Os.Jasna II:

08:28   08:53   09:23   09:53   10:28   10:53   11:23   11:53   12:23   12:53   13:28   13:53   14:23   14:53   15:23   15:53  16:23   16:53  

Odjazdy linii C3 z przystanku Klikowa - Cmentarz:

08:53 09:17 09:53  10:23  10:53  11:17   11:53   12:23   12:53   13:17   13:53   14:23   14:53  15:23  15:53 16:23 16:53   17:23              

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C3 w kursach do Cmentarza w Klikowej (format EXCEL)

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C3 w kursach na Os.Jasna II (format EXCEL)

Linia okolicznościowa (specjalna) „C4” Al. Jana Pawła II – Krzyska Cmentarz.

Dodatkowy autobus do cmentarza w Krzyżu będzie kursował z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al.M.B.Fatimskiej oraz ul. Krzyską, powrót tą samą trasą. Przy dojeździe do cmentarza autobus zatrzymywał się będzie na wszystkich przystankach. W trasie powrotnej obowiązują wszystkie przystanki na trasie przejazdu. Rozkład jazdy linii C4 przewiduje wykonanie 12 kursów od 8:40 do 17:07, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C4.

Zobacz przebieg trasy linii C4

 Odjazdy autobusów linii C4 z przystanków krańcowych:

 Odjazdy linii C4 z przystanku Al.Jana Pawła II – Os.Westerplatte:

08:40   09:20   10:20   11:00   11:40   12:20   13:00   13:40   14:40   15:20   16:05   16:50

 Odjazdy linii C4 z przystanku Krzyska - Cmentarz:

08:57   09:37   10:37   11:17   11:57   12:37   13:17   13:57   14:57   15:37   16:27   17:07

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C4 w kursach do Krzyża (format EXCEL)

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C4 w kursach z Krzyża na Al.Jana Pawła II (format )

Linia okolicznościowa (specjalna) „C5” Al.Jana Pawła II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Klikowej będą kursowały z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al.M.B.Fatimskiej, Mickiewicza,  Al.Solidarności i Klikowską, powrót tą samą trasą. Na trasie przejazdu linii C5 obowiązują wszystkie przystanki. Rozkład jazdy linii C5 przewiduje wykonanie 10 kursów od 10:38 do 15:38, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C5.

Zobacz przebieg trasy linii C5

Odjazdy autobusów linii C5 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C5 z przystanku Al.Jana Pawła II – Os.Westerplatte:

10:38   11:08   11:38   12:08   12:38   13:08   13:38   14:08   14:38   15:08

Odjazdy linii C5 z przystanku Klikowa - Cmentarz:

11:08   11:38   12:08   12:38   13:08   13:33   14:08   14:38   15:08   15:38

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C5 w kursach do Cmentarza w Klikowej (format EXCEL)

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C5 z Klikowej na Al.Jana Pawła II (format EXCEL)

Linia okolicznościowa (specjalna) „C6” Mościce – Mościce Cmentarz.

Dodatkowy autobus do cmentarza w Mościcach będzie kursował z placu manewrowego w Mościcach przez ul. Czerwonych Klonów, Zbylitowską i Czarna Droga do przystanku końcowego Zaciszna – Cmentarz. Powrót od ul. Zacisznej ulicami Sienkiewicza, Zbylitowską i Czerwonych Klonów do przystanku końcowego Mościce – Plac. Na trasie przejazdu linii C6 obowiązują wszystkie przystanki (za wyjątkiem przystanku Zbylitowska – Kościół). Rozkład jazdy linii C6 przewiduje wykonanie 32 kursów. Pierwszy autobus z Mościc odjedzie o godz. 7.20, ostatni autobus z przystanku Zaciszna-cmentarz odjedzie o godz. 18.00. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii specjalnej „C6”. Linia C6 kursować będzie z częstotliwością co 20 minut.

Zobacz przebieg trasy linii C6

Odjazdy autobusów linii C6 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C6 z przystanku AlMościce - Plac:

07:20   07:40   08:00   08:20   08:40   09:00   09:20   09:40   10:00   10:20   10:40   11:00   11:20   11:40   12:00   12:20   12:40   13:00   13:20   13:40   14:00   14:20   14:40   15:00   15:20   15:40   16:00   16:20   16:40   17:00   17:20    17:40  

Odjazdy linii C6 z przystanku Zaciszna - Cmentarz:

07:40   08:00   08:20   08:40   09:00   09:20   09:40   10:00   10:20   10:40   11:00   11:20   11:40   12:00   12:20   12:40   13:00   13:20   13:40   14:00   14:20   14:40   15:00   15:20   15:40   16:00   16:20   16:40   17:00   17:20   17:40    18:00  

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C6 w kursach do Cmentarza w Mościcach(format EXCEL)

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C6 z ul.Zacisznej do Mościc (format EXCEL)

W dniu 1 listopada 2015 w autobusach wszystkich linii tarnowskiej komunikacji miejskiej każdy pasażer posiada uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Pozostałe linie komunikacyjne w dniu 1 listopada 2015 r.

Wszystkie linie będą kursować według rozkładów jazdy na dni świąteczne. Na linii  nr 9 w przewidywanych okresach wzmożonego uchu pasażerskiego zostaną wykonane dodatkowe kursy.

Ze względu na zmianę organizacji ruchu, na liniach 6, 12, 14, 206 i 224 będą zmienione trasy przejazdu:

Linie nr 6 i 206  w kierunku Krzyża będą kursować ulicami Nowodąbrowską i Jaracza pomijając przejazd ulicą Krzyska na odcinku od Al.M.B.Fatimskiej do ul Jaracza, trasy powrotne tych linii bez zmian.

Linia nr „12” w kursach wykonywanych do Mościc autobusy będą kursować przez ul.Norwida i Sienkiewicza z pominięciem ulicy Zacisznej, w kierunku z Mościc na ul. Ablewicza trasa linii „12” nie ulega zmianie.

Linia nr „14” z Os.Zbylitowska Góra w kierunku Mościc i Os.Jasna II będzie kursować przez ul.Norwida i Sienkiewicza z pominięciem ulicy Zacisznej. W kierunku z Os.Jasna II na Os.Zbylitowska Góra trasa linii „14” nie będzie przebiegać ulicą Nowy Świat tylko Al.Solidarności i Krasińskiego, zmiana ta wynika z obsługi linii w dniu 1 listopada 2015 autobusami o dużej pojemności.

Linia nr „224” z Mościc w kierunku Zbylitowskiej Góry i Zgłobic w związku ze zmianą organizacji ruchu, będzie kursować ulicą Zbylitowską z pominięciem przejazdu ulicami Sienkiewicza, Zaciszna i Czarna Droga, trasa w kierunku Mościc nie ulega zmianie.

Komentarze...