Ułatwienia dla niepełnosprawnych
access_time 2015-11-04 10:52:04
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zmienił swoją lokalizację. Od poniedziałku, 2 listopada, znajduje się przy ul. Goldhammera 3.
Zmiana ta podyktowana była przede wszystkim barierami architektonicznymi w starej siedzibie Zespołu. Nowe miejsce jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dodatkowo znajduje się w samym centrum miasta, co znacznie ułatwi mieszkańcom załatwianie spraw. W tym budynku znajduje się również Urząd Miasta Tarnowa oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności można składać na parterze w pokoju nr 4. Numer telefonu do Zespołu nie uległ zmianie: 14 626 99 47. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który do tej pory zajmował te pomieszczenia został przeniesiony na II piętro w tym samym budynku. Z kolei Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz Referat Pomocy Mieszkaniowej znalazł swoją siedzibę w budynku przy ul. Nowej 4 na II piętrze.
Komentarze...