Najlepsze kierunki studiów w Krakowie! Dowiedz się co można studiować na Politechnice Krakowskiej
access_time 2023-05-31 11:30:00
Zakończyły się matury 2023. Przed tegorocznymi maturzystami najdłuższe wakacje w życiu, trwające aż cztery miesiące. Choć absolwenci szkół średnich na odbiór świadectw dojrzałości muszą jeszcze trochę poczekać, już teraz mogą decydować, co będą studiować.

Najlepsze kierunki studiów w Krakowie!
Dowiedz się co można studiować na Politechnice Krakowskiej

Jeśli myślisz o rozpoczęciu nauki w roku akademickim 2023/2024, to z pewnością zechcesz poznać aktualną ofertę edukacyjną wybranych uczelni. Marzy Ci się dyplom inżyniera i chcesz kształcić się w jednej z najlepszych szkół wyższych w Polsce? Wybierz Politechnikę Krakowską! PK oferuje swoim studentom atrakcyjną, dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną. Które kierunki są najbardziej przyszłościowe? Co warto studiować, aby zagwarantować sobie sukces zawodowy i dobre wynagrodzenie? Sprawdź!
 

Architektura

Jak połączyć ścisły umysł i kreatywną duszę? Wybierając studia na kierunku architektura, które otwierają szerokie perspektywy zawodowe. Po zakończeniu edukacji akademickiej można pracować nie tylko przy projektowaniu budynków, ale też – a nawet przede wszystkim – przy tworzeniu różnego rodzaju przestrzeni z uwzględnieniem problemów, z jakimi się obecnie mierzymy. Studiując architekturę, pozyskujemy wiedzę z zakresu różnych dziedzin, m.in. urbanistyki, planowania przestrzennego oraz ochrony i konserwacji zabytków. Od kandydatów zainteresowanych tym kierunkiem wymagane są przede wszystkim wyobraźnia przestrzenna, umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów oraz zdolności artystyczne.
 

Informatyka

Zawody związane z informatyką niewątpliwie należą do najbardziej poszukiwanych profesji technologicznych XXI wieku. Dobrzy informatycy potrzebni są wszędzie i stają się coraz bardziej niezastąpieni, o czym świadczy gigantyczny wysyp ofert pracy dla specjalistów IT. Idealny kandydat powinien nie tylko nie mieć problemów z naukami ścisłymi (zwłaszcza matematyką, fizyką i informatyką), ale być też otwarty na zmiany zachodzące w technologii. Przydadzą się umiejętności abstrakcyjnego myślenia, kreatywność, zaradność oraz zdolności do współpracy w grupie. Studia na kierunku informatyka dają szerokie możliwości kariery zawodowej. Dzieje się tak, gdyż standardy nauczania są dopasowane do oczekiwań rynku pracy.
 

Inżynieria czystego powietrza

Studia na kierunku inżynieria czystego powietrza to niezwykle nowatorska propozycja kształcenia. Program jest w pełni dopasowany do oczekiwań dzisiejszego świata. Inżynieria czystego powietrza na Politechnice Krakowskiej to kierunek międzywydziałowy, prowadzony łącznie przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Inżynierii Lądowej. Kształcenie umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania w sposób kompleksowy działań na rzecz ochrony powietrza oraz poprawy jego jakości. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, firmach projektowych, eksploatacyjnych i wykonawczych, zakładach produkcyjnych, jednostkach prowadzących monitoring oraz oceny jakości powietrza, a także placówkach naukowych. Podjęcie takich studiów to długoterminowa inwestycja w przyszłość.
 

Technologia chemiczna

Dostępny w ofercie edukacyjnej Politechniki Krakowskiej kierunek technologia chemiczna z całą pewnością można zaliczyć do grona profesji przyszłościowych. Studenci kierunku zdobywają wszechstronne wykształcenie zarówno z chemii, jak i przedmiotów technicznych. Warto wspomnieć, że PK dysponuje infrastrukturą badawczą na światowym poziomie. Do dyspozycji przyszłych inżynierów przygotowane zostały laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę, pracownie praktyczne i komputerowe oraz pomieszczenia dydaktyczne z zapleczem multimedialnym. A jak przedstawiają się perspektywy zawodowe? Absolwent kierunku technologia chemiczna znajdzie zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach przemysłowo-produkcyjnych, laboratoriach czy instytutach badawczych.

pl / fot. pk.edu.pl


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821