Prezydent Tarnowa chce podnieść podatek od nieruchomości. Do maksymalnego poziomu
access_time 2022-10-05 11:11:00
Prezydent Tarnowa planuje drastyczne podwyżki podatku od nieruchomości. Te obecnie obowiązujące mają zostać podwyższone do górnych granic ustalonych przez resort finansów na 2023 rok. Podczas czwartkowej sesji radni mają ustalić, czy uchwała wejdzie w życie.

Projekt przewiduje podniesienie stawki podatku dla budynków mieszkalnych z 0,65 zł do 1 zł za mkw., dla gruntów pozostałych z 0,40 zł do 0,61 zł, a dla budynków pozostałych z 6,50 zł do 9,71 zł. Proponowane zmiany miałby spowodować zwiększenie dochodów miasta o około 4,5 mln zł.

Wzrosnąć mają też stawki dla podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku budynków związanych z działalnością gospodarczą stawka miałaby wzrosnąć z 22,50 zł do 28,78 zł, dla budynków związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych z 5 zł do 5,87 zł, dla budynków zajętych na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym z 12 zł do 13,47 zł, natomiast dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą z 0,90 zł do 1,16 zł. Skutki proponowanych zmian oszacowano na kwotę ok. 15,8 mln zł. Wprowadzenie podwyżek od nieruchomości w życie oznaczałoby dla miasta w 2023 r. dodatkowe 20,3 mln zł.

Tematem podwyżki radni mieli zająć się już podczas sierpniowej sesji, jednak uchwałę niespodziewanie wycofano na wniosek zastępcy prezydenta, Bogumiły Porębskiej. Powodem miał być błąd techniczny związany z potrzebą aktualizacji stawek podatków od nieruchomości. Otóż zgodnie z ogłoszonym w sierpniu przez resort finansów obwieszczeniem, stawki podatków i opłat lokalnych zostały zwaloryzowane o wartość wskaźnika inflacji. W efekcie, w 2023 r. maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie do 1 zł za 1 m kw. powierzchni, czyli o 11 gr. Natomiast górna, dopuszczalna stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni, czyli o ponad 3 zł więcej niż obecnie.  

ac / fot. Pixabay

Jak powinni w tej sprawie zagłosować radni?

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821