Może ruszać remont ulicy Szkotnik. Podpisano umowę
access_time 2022-09-21 10:25:00
Ponad 12 mln zł pochłonie remont ulicy Szkotnik w Tarnowie. Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przez ZDiK przetargu.

Zakres prac obejmuje przebudowę ulicy Szkotnik wraz ze skrzyżowaniem ulic Sikorskiego i Mościckiego oraz wlotem skrzyżowania z ulicą Szujskiego, zmodernizowane zostaną także zatoki autobusowe i zjazdy. Wzdłuż remontowanego odcinka powstaną ścieżka rowerowa, ciąg pieszy i nowe energooszczędne oświetlenie. W pierwszej kolejności przebudowana zostanie jednak sieć infrastruktury podziemnej, zbudowana kanalizacja deszczowa oraz zmodernizowana sygnalizacja świetlna.

Miasto otrzymało na inwestycję dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w kwocie blisko 4,4 mln zł. Wstępnie planowano, że pieniądze te pokryją połowę kosztów zadania. Niestety złożone w przetargu oferty przekraczały założony budżet, a najtańsza propozycja dębickiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego wyceniona została na ponad 12 mln zł. Radni zgodzili się jednak na przekazanie dodatkowych środków i ostatecznie umowa została podpisana. Zgodnie z deklaracją wykonawcy, remont ma potrwać 13 miesięcy. W trakcie robót ulice nie zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu pojazdów i pieszych - będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu.

ac / fot UMT

Czy remont ul. Szkotnik będzie dla ciebie uciążliwy?

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821