Sekretarz stanu w MON Marcin Ociepa wizytował szkołę w Wojniczu
access_time 2022-01-26 07:37:00
Wiceminister Obrony Narodowej Marcin Ociepa odwiedził we wtorek Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. Wizyta miała związek ze staraniami placówki, by tamtejsza klasa o profilu wojskowym została objęta patronatem MON.

Ministerstwo Obrony Narodowej od 2017 roku wspiera działanie klas wojskowych m.in. przez dwa programy: Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe i Oddziały Przygotowania Wojskowego. Uczniowie i szkoły otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe z ministerstwa w ramach dotacji celowej, gdzie resort pokrywa 80 proc. kosztów. Liceum wojskowe w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu funkcjonuje już od ponad 20 lat. Teraz władze powiatu i szkoły rozpoczęły starania, by zostało objęte patronatem MON i przekształcone w oddział przygotowania wojskowego. Choć nauka w tego typu klasie nie będzie jednoznaczna ze wstąpieniem w szeregi Wojska Polskiego, to jej absolwenci będą mogli liczyć na konkretne korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, czy dodatkowe punkty do uczelni wojskowych. OPW mogą również liczyć na finansowe wsparcie w postaci dotacji celowych, m.in. na zakup specjalistycznego wyposażenia, umundurowania dla uczniów, czy finansowania szkoleń.

- Finalnie program zmierzać będzie do utworzenia w Polsce - w oparciu o rejony administrowania Terenowych Organów Administracji Wojskowej (TOAW) - sieci szkół, które prowadzą w ramach innowacji pedagogicznej jednolite szkolenie wojskowe, uczniów klas wojskowych - mówił wiceminister Marcin Ociepa.

Rozmowy w Wojniczu dotyczyły także zakupu strzelnicy kontenerowej, produkowanej w tarnowskich Zakładach Mechanicznych. Mieliby z niej korzystać uczniowie klas mundurowych szkół średnich, prowadzonych przez powiat tarnowski, ale też służby mundurowe, a w przyszłości również jednostki obrony terytorialnej oraz organizacje paramilitarne.

- Powiat tarnowski będzie samorządowym dysponentem takiej strzelnicy, która w założeniu ma być przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców - powiedział obecny na spotkaniu wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma. Kształcenie wojskowe, lub szerzej mówiąc – mundurowe, ma już pewną tradycję w powiatowej edukacji - dodał wicestarosta.

Podczas wizyty wiceministrowi Obrony Narodowej towarzyszyli też m.in. prezes Zakładów Mechanicznych w Tarnowie Henryk Łabędź i poseł Michał Wojtkiewicz.

ac / fot. P. Topolski, archwum starostwa powiatowego

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821