159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
access_time 2022-01-22 15:23:00
159 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się powstanie styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. W Tarnowie, przy kurhanie na Cmentarzu Starym, hołd bohaterom oddali przedstawiciele miasta, organizacji patriotycznych, służb mundurowych i młodzież szkolna.

Powstanie styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku i objęło zasięgiem tylko ziemie zaboru rosyjskiego. W ocenie historyków, w trakcie zrywu miało miejsce ponad tysiąc starć, zaś po polskiej stronie walczyło w sumie ok. 200 tys. osób, zarówno z rodzin szlacheckich, jak też w mniejszym stopniu z chłopstwa i mieszczaństwa.

Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była branka do armii rosyjskiej, przeprowadzona niespodziewanie w Królestwie Polskim w połowie stycznia. Mimo, że powstańcy początkowo odnosili sukcesy, powstanie zakończyło się porażką.

Według szacunków zginęło ok. 30 tys. powstańców, a ok. 38 tys. zostało zesłanych na Sybir.

fot. T. Schenk

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821