Diecezja tarnowska wciąż przoduje w pobożności. Mamy najwięcej księży i najlepszą frekwencję na lekcjach religii w kraju
access_time 2021-12-08 15:44:00
W diecezji tarnowskiej jest najwięcej kapłanów (1 535), a na lekcje religii w szkole uczęszcza największy odsetek uczniów (97,8%) - tak wynika z danych opublikowanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego za 2020 rok.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował najnowszy Rocznik Statystyczny Kościoła w Polsce. Zawarte w nim dane dotyczą roku 2020 i wskazują na wyraźną ciągłość w działalności struktur i organizacji katolickich w Polsce: parafii, diecezji oraz zakonów, przy niewielkim spadku sił apostolskich.

W 2020 roku, działalność duszpasterską w Polsce prowadziło 10 361 parafii katolickich, z czego 661 stanowiły parafie zakonne (w tym 1 parafia grecko-katolicka i 2 Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego). Wynika z tego, że liczba parafii utrzymuje się praktycznie na stałym poziomie. Największa liczba parafii znajduje się na terenie diecezji tarnowskiej (454, w tym 17 parafii zakonnych), tuż za nią są krakowska (448, w tym 56 parafii zakonnych) i poznańska (414, w tym 17 parafii zakonnych).

Z danych rocznika statystycznego wynika również, że w ubiegłym roku do diecezji inkardynowanych było 24 208 księży, czyli o 2 proc. mniej niż w roku poprzednim. Najwięcej kapłanów odnotowano w diecezji tarnowskiej (1 535), krakowskiej (1 159) oraz katowickiej (1 030). Najmniejszymi diecezjami pod względem liczby księży (nie wliczając Ordynariatu Polowego WP) są: drohiczyńska (257), elbląska (273) i ełcka (313). Liczba alumnów diecezjalnych w 2020 roku wynosiła 1,6 tys. Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (124), tarnowskiej (118) oraz poznańskiej (84).

W 2020 roku nie zostały natomiast zbadane wskaźniki dominicantes i communicantes. Doroczne badanie praktyk niedzielnych Polaków zostało odwołane ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną. Z danych wynika również, że pandemia ograniczyła skalę sprawowania większości sakramentów. W 2020 roku w diecezji tarnowskiej odnotowano 14 439 chrztów (wobec 15 605 w 2019 r.) do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 12 259 uczniów (w 2019 r. było to 9 639), sakrament bierzmowania przyjęło 16 755 osób (23 546 w 2019 r.), a sakrament małżeństwa zawarło 5 308 par (wobec 6 386 w 2019 r.).

Diecezja tarnowska może się za to pochwalić najwyższym odsetkiem uczniów uczęszczających na religię w szkołach. Ze statystyk wynika, że w roku szkolnym 2020/21 na lekcje religii uczęszczało 97,8 procent uczniów. Wyprzedzamy pod tym względem diecezję przemyską (97,5 proc.) i rzeszowską (97,1 proc.). Najniższy wskaźnik odnotowano natomiast w diecezji wrocławskiej (65,7 proc.), poznańskiej (69 proc.) i warszawskiej (69,5 proc.).

ac / źródło KEP

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821