Prowizja i oprocentowanie pożyczki – co ma większe znaczenie?
access_time 2018-01-22 11:08:00
Pożyczkobiorcy, którzy zwykle nie mają do czynienia z instytucjami finansowymi, zazwyczaj nie wiedzą, które czynniki są najważniejsze podczas zaciągania zobowiązania. Do całkowitej sumy pożyczki trzeba zazwyczaj doliczyć określone koszty prowizji oraz oprocentowania. Sprawdź, czym różnią się oba rodzaje należności i za co będziesz musiał zapłacić najwięcej pieniędzy, jeśli zdecydujesz się na wzięcie kredytu lub pożyczki pozabankowej.

Prowizja od kredytu konsumenckiego – jeden z najważniejszych kosztów pożyczki

Prowizja od kredytu lub pożyczki pozabankowej to jednorazowa opłata, nakładana na klientów przez większość współczesnych instytucji finansowych. Prowizję mogą również stanowić cykliczne i regularne zobowiązania, stosowane przy rachunkach ROR z debetem (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) lub przy limitach kart kredytowych. Termin odnosi się także do standardowych kredytów gotówkowych. W ich przypadku, prowizja jest określana jako opłata operacyjna, związana z obsługą danego kredytu.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje kilka odmiennych rodzajów prowizji. Najczęściej można wyróżnić przede wszystkim:

  • Prowizję pobieraną w momencie uruchomienia kredytu/pożyczki. Jest ona egzekwowana w momencie wypłaty środków na konto lub doliczana do kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych.

  • Opłaty operacyjne, związane bezpośrednio z obsługą danego zobowiązania. Najczęściej, są one pobierane w związku z kredytami wypłacanymi w transzach, rachunkach ROR oraz przy rozliczeniach związanych z kartami kredytowymi.

  • Prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu/pożyczki. Warto mieć świadomość, że w przypadku kredytów ze zmienną stopą procentową, opłatę za wcześniejszą regulację należności można zastrzec tylko podczas pierwszych 36 miesięcy trwania umowy.

  • Prowizję za rozpatrzenie wniosku o kredyt/pożyczkę. Opłata za złożenie wniosku może zostać pobrana jeszcze przed otrzymaniem pozytywnej decyzji o przyznaniu zobowiązania.

  • Prowizję związaną z opłatą za ubezpieczenie zobowiązania.

  • Prowizję związaną z nieterminową spłatą należności, windykacją lub przekroczeniem tzw. limitów kredytowych.

Należy mieć świadomość, że instytucje finansowe nie mogą ustalać wysokości prowizji w sposób dowolny. Zgodnie z najnowszą nowelizacją tzw. ustawy antylichwiarskiej, która weszła w życie 11 marca 2016 roku, suma pozaodsetkowych kosztów chwilówki nie może przekroczyć 25% całkowitej kwoty kredytu oraz 30% wysokości należności w stosunku rocznym. Ponadto, w przypadku pożyczek udzielanych na więcej, niż 12 miesięcy, pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego nie mogą być większe, niż 100% wartości pożyczki.

Z czego wynika oprocentowanie pożyczki i ile wynosi?

Kolejnym, niezwykle istotnym elementem każdego zobowiązania finansowego jest tzw. oprocentowanie pożyczki. W przeciwieństwie do prowizji, koszty odsetkowe będziemy ponosić z każdą miesięczną ratą – aż do czasu wygaśnięcia zobowiązania. Wspomniana opłata odnosi się zarówno do standardowych kredytów, jak i do różnego rodzaju pożyczek pozabankowych. Oprocentowanie pobiera zdecydowana większość instytucji, które udzielają zobowiązań finansowych.

Oprocentowanie, podobnie jak prowizja, stanowi swego rodzaju wynagrodzenie dla danej firmy (w zamian za udzielenie należności). Kwota oprocentowania również nie może być dowolnie ustalana przez pożyczkodawcę. Zgodnie z wspomnianą ustawą antylichwiarską i przepisami kodeksu cywilnego, maksymalna wysokość oprocentowania może wynieść czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego (obecnie wynosi ona 2,5%). Najwyższe odsetki od kredytu/pożyczki nie mogą być zatem wyższe, niż 10% wartości danego zobowiązania (4 x 2,5%).

Prowizja a oprocentowanie – który z czynników jest ważniejszy?

Jak widać, prowizja od pożyczki może wynieść dużo więcej niż koszt oprocentowania. Należy jednak mieć świadomość, że zarówno banki, jak i instytucje pożyczkowe potrafią rekompensować sobie koszty zobowiązania na różnego rodzaju sposoby. Z tego względu, nie należy się sugerować ani sumą prowizji, ani całkowitą wartością oprocentowania.

Podstawowym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę przy zaciąganiu zobowiązania, jest RRSO należności (rzeczywista roczna stopa oprocentowania). Obejmuje ono wszelkie koszty kredytu konsumenckiego, dzięki czemu łatwo jest ustalić ostateczną cenę danej pożyczki. O pozostałych opłatach, związanych z uzyskaniem zobowiązania, można przeczytać w następnej sekcji.

Jeżeli zależy nam na poznaniu całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego, warto skorzystać z różnego rodzaju narzędzi internetowych, udostępnianych przez internetowe serwisy pożyczkowe. Znacznie ułatwiają one zaciągnięcie należności na warunkach preferowanych przez klienta. Pożyczkobiorcy zwykle używają Loando.pl, jest to pierwsza porównywarka chwilówek online, która pokazuje realne koszty pożyczki.

Pozostałe koszty kredytu konsumenckiego – na co należy zwrócić uwagę?

Oprócz prowizji i oprocentowania, klienci instytucji finansowych muszą się liczyć z obowiązkiem uiszczenia dodatkowych opłat, naliczanych standardowo w każdym przypadku, w którym wnioskodawca decyduje się na wzięcie pożyczki (zarówno w banku, jak i w firmie pożyczkowej).

Obejmują one m. in. tzw. opłatę przygotowawczą oraz administracyjną i są związane z koniecznością każdorazowego sporządzania odpowiedniej umowy przez pożyczkodawcę. Wspomniane koszty dotyczą również potrzeby sprawdzenia danego klienta w poszczególnych bazach dłużników, takich jak BIG InfoMonitor czy KRD. Ponadto, opłata administracyjna obejmuje również proces regularnego zarządzania danym zobowiązaniem. W przeciwieństwie do opłaty przygotowawczej, jest ona naliczana co miesiąc, z każdą kolejną ratą pożyczki.

Należy wiedzieć, że nawet jeśli oddamy zobowiązanie przed planowanym terminem, dodatkowe opłaty za udzielenie kredytu nie zostaną nam zwrócone w całości. Unikniemy wyłącznie odsetek i kosztów oprocentowania, dotyczących niewykorzystanego okresu spłaty należności.

Pierwsza pożyczka za darmo – dla nowych klientów

Jedną z największych zalet pozabankowych pożyczek online jest fakt, iż wiele instytucji, które udzielają podobnego rodzaju zobowiązania, oferuje zaciągnięcie należności całkowicie za darmo. Podobna możliwość jest jednak zazwyczaj dostępna wyłącznie dla nowych klientów instytucji, którzy w danej firmie wnioskują o pożyczkę po raz pierwszy.

W przypadku darmowej pożyczki, klient jest zobligowany jedynie do spłaty podstawowej sumy należności. Nie musi zatem ponosić kosztów związanych z oprocentowaniem, prowizją, opłatą przygotowawczą, czy administracyjną.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A