Aktywne tablice dla Szkół z Gminy Wierzchosławice
access_time 2017-10-20 06:30:00
Potrzeby placówek oświatowych w zakresie wyposażania w nowoczesne pomoce dydaktyczne są bardzo duże. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom 19 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Tablice interaktywne, interaktywne monitory dotykowe, projektory i głośniki to urządzenia jakie szkoły podstawowe będą mogły kupić w ramach rządowego programu. Szkoły otrzymają w ramach dofinansowania 14 000 zł i będą musiały wnieść 20 % wkładu własnego czyli maksymalnie 3 500 zł. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 r.

Na stronie internetowej Województwa Małopolskiego opublikowane zostały wyniki udzielonego wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla szkół z terenu Małopolski. Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 559 szkół. Na liście nie zabrakło również szkół z terenu Gminy Wierzchosławice.

Gmina Wierzchosławice:
Szkota Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach
Szkota Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach Filia Nr 1 w Bogumiłowicach
Szkota Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce
Szkota Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach
Szkota Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Ostrowie Gmina Wierzchosławice
Szkota Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach

Komentarze...