Sieć kanalizacyjna i przydomowe oczyszczalnie – dobry przykład dla innych
access_time 2017-06-05 10:30:00
Gmina Ryglice została doceniona za właściwą realizację gospodarki wodno-ściekowej, zwłaszcza za program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozwiązania zastosowane przez ryglicki samorząd zostały podane jako przykład „dobrych praktyk” przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w opracowaniu przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

W Ryglicach, podobnie jak w innych pogórzańskich gminach, nie można poprowadzić sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które objęłyby wszystkie gospodarstwa domowe. Jest to spowodowane zarówno ukształtowaniem terenu, jak i rozproszeniem zabudowy.

- Dlatego zdecydowaliśmy o budowie sieci na obszarach o gęstej zabudowie i zastosowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków na pozostałych terenach – mówi burmistrz Ryglic Bernard Karasiewicz, który od wielu lat systematycznie prowadzi inwestycje związane z kanalizowaniem gminy. – Zleciliśmy specjalistycznej firmie przygotowanie indywidualnych projektów oczyszczalni. Są one dopasowane do warunków terenowych poszczególnych działek i dają właściwy efekt ekologiczny.

Za to właśnie gmina Ryglice została wyróżniona w publikacji „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego” i postawiona za wzór innym samorządom.

- Technologia ta wpływa korzystnie na stan małej retencji oraz ochronę lokalnych wód podziemnych przed zanieczyszczeniami – czytamy w publikacji.

Do tej pory około tysiąca domów i innych obiektów w gminie Ryglice zostało przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Około stu pięćdziesięciu nieruchomości już ma własne, atestowane, zgodne z wymogami ustawowymi, przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ich liczba będzie wzrastać, bo kolejne będą instalowane w ramach „Programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej”, który ma być realizowany do końca przyszłego roku. Właściciele budynków, które nie mogą być przyłączone do sieci, a nie mają jeszcze własnej oczyszczalni, mogą korzystać z beczkowozu, który gmina zakupiła przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

- Zarówno przepisy ustawy, jak i troska o środowisko naturalne, które jest atutem naszej gminy, wymagają od nas dbałości o właściwe prowadzenie gospodarki ściekowej – mówi Aldona Mazurek z referatu gospodarki komunalnej Urzędu Miasta w Ryglicach. – Znakomita większość mieszkańców podchodzi do tej kwestii ze zrozumieniem. W kilku przypadkach, w których oczyszczalnie znajdują się na terenach aglomeracyjnych, wyposażonych w sieć kanalizacyjną, będziemy musieli wypracować rozwiązania zgodne z prawem.

Komentarze...