Wchodzi Enion S.A.
access_time 2004-06-25 08:41:30
Kończą się wielomiesięczne przygotowania do konsolidacji zakładów energetycznych w ramach tzw. Grupy K-7. Tarnowski ZE i podobne spółki z Krakowa, Częstochowy, Będzina i Bielska-Białej łączą się od lipca w koncern pod nazwą Enion S.A., z kierownictwem w Krakowie.

Udział tych pięciu spółek w polskim rynku sprzedaży prądu wynosi łącznie 16 procent. Połączone siły energetyczne pozwolą m.in. sprostać konkurencji na międzynarodowym rynku dostaw energii elektrycznej. -Końcowe zabiegi konsolidacyjne dobiegają końca, poczyniono już niemal wszystkie niezbędne ustalenia, także w Tarnowie. Nowy koncern rozpocząć ma oficjalnie działalność 1 lipca; w odpowiednim czasie poinformujemy o jej inauguracji, o zarządzie koncernu i planach biznesowych - zapowiada Beata Boryczko, rzeczniczka ZE w Tarnowie.

Wspomnianych pięć oddziałów wchodzi w skład tzw. Grupy K-7 (wyłączono z niej dwa łódzkie zakłady, tam stanowczy sprzeciw wyraziły związki zawodowe), ale każdy z nich zachowuje dotychczasowy potencjał i stan zatrudnienia. Nie będzie zatem zwolnień. Co więcej, pracownicy tarnowskiej spółki np. otrzymali gwarancję zatrudnienia na 10 lat.

Koordynator grupy łączących się zakładów Marian Kłysz, na co dzień prezes ZE w Krakowie, podkreślał wielokrotnie, że dotychczasowe spółki (od lipca oddziały koncernu) zachowają jak największą samodzielność. -W Krakowie będą realizowane tylko te funkcje, które z punktu widzenia ekonomii i efektywności opłaca się centralizować. Także klienci nie powinni obawiać się: w najbliższym czasie zachowane zostaną dotychczasowe procedury i standardy obsługi, oraz sposób rozliczeń klientów.

Kierownictwo tarnowskiego ZE przyznaje wszak, że rozważa możliwość zmiany obecnego modelu rozliczeń w cyklu 2-miesięcznym. Być może zaproponuje indywidualnym odbiorcom energii rozliczanie w systemie półrocznym, na podstawie prognozy zużycia prądu. Nie zmieniłby się natomiast termin płatności faktur - co dwa miesiące. A w niektórych przypadkach mogłyby być wystawiane na życzenie także jednomiesięczne rachunki.

Prawdopodobnie w najbliższych miesiącach propozycje zmian w rozliczeniu z Zakładem Energetycznym zostaną po konsultacjach skonkretyzowane i podane do publicznej wiadomości.

MArek Baran

Komentarze...