Zderzenie kultur
access_time 2004-06-29 09:46:41

Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza od 3 lipca do 15 sierpnia, na niecodzienną wystawę malarstwa, rysunku i rzeźby pt. „RYTUAŁ, RYTM, HARMONIA”. Ekspozycja będzie prezentacją dzieł artystów z Kongo i Polski. Będzie próbą zderzenia odmiennych kultur Europy i Afryki.

Artyści z KONGO to:  • Roger BOTEMBE  - absolwent Państwowego Instytutu Sztuki Abidjanu, Wybrzeże Kości Słoniowej i Królewskiej Akademii Sztuk pięknych w Brukseli. Uprawia malarstwo sztalugowe, sztukę monumentalną, ścienną oraz rzeźbę. Jego malarstwo cechuje niezwykła interpretacja tematów, zawartość elementów metafizyki, zaś wysublimowana forma obdarza treść siłą wyrazu.

  • Malambu DIBANDI – pseudonim PAPY, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Kinshasie. Artysta malarz, członek i szef warsztatów Botembe, pełnomocnik do spraw kulturalnych. Uprawia malarstwo sztalugowe, ścienne, monumentalne i portretowe. Fascynuje go człowiek i jest on głównym bohaterem jego dzieł.

  • Kalama AKULEZ -  absolwent Instytutu Sztuk Pięknych w Lubumbashi, Akademii Sztuk Pięknych w Kinshasie oraz Narodowej Akademii Sztuk Pięknych w Chinach. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta na Akademii Sztuk Pięknych w Kinshasie.

Reprezentantami POLSKCH twórców na tej wystawie będą:  • Maria GÓRECKA – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie  - Wydział Rzeźby. Długoletni pracownik Instytutu Wychowania Artystycznego na UMCS w Lublinie. Obecnie – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego – Kierownik Zakładu Rzeźby. Artystka zaprezentuje nam serię rzeźb (odlanych w brązie), których inspiracją była postać lub roślina.

  • Stanisław GÓRECKI - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydziału Grafiki. Obecnie –pracownik Instytutu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego –Zakładu Rysunku. Prace artysty to seria graficznych przedstawień krajobrazu.

  • Jan SIUTA - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydziału Rzeźby. Obecnie prowadzi pracownię projektowo-rzeźbiarską. Projektuje i wykonuje realizacje rzeźbiarskie w otoczeniu z architekturą i krajobrazem, jak i we wnętrzach architektonicznych. Jego firma realizuje również aranżacje i rzeźby sakralne oraz rekonstrukcje elementów rzeźbiarskich i architektonicznych. Na wystawie zobaczymy zarówno malarstwo tego artysty (technika własna) jak i rzeźbę w kamieniu.

WERNISAŻ – Galeria TCK,  Rynek 5,  3  lipca br.(sobota),   godz. 19.  Wernisaż uświetni koncert w wykonaniu Małgorzaty Sałacińskiej i obecność oprócz artystów, gości z Ambasady Kongo w Polsce..                                                 


Wystawa czynna w Galerii TCK  od 3 lipca do 15 sierpnia br.,  w godz. 9,oo – 18,oo, wstęp wolny.

Komentarze...