Ostatni raz według starych zasad
access_time 2004-05-11 07:35:09

Około 5 tys. maturzystów w regionie przystępuje dziś do egzaminu dojrzałości, z tego blisko połowa to absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Tarnowie. W szkołach dla dorosłych rozpocznie egzaminy około 1,7 tys. osób. Dzisiaj wszyscy napiszą wypracowanie z języka polskiego, jutro czeka ich egzamin z wybranego przedmiotu

[[fotka1]] Ten rok jest ostatnim, w którym czwartoklasiści zdają maturę według starych zasad. Egzaminy będą przebiegać tak jak w ubiegłym roku. Dzisiaj maturzyści mają pięć godzin na napisanie wypracowania z języka polskiego, mogą wybrać jeden z czterech tematów. Zasady ich opracowywania są podobne jak w poprzednich latach, dwa dotyczą zwykle motywu i bohatera literackiego, trzeci z tematów ma charakter przekrojowy, natomiast czwarty polega na analizie wiersza współczesnego poety. Jak zawsze wśród młodzieży krążą różne "pewniaki" maturalne, ale jak podkreślają nauczyciele, w ostatnim czasie tematy związane z rocznicami i obchodami nie pojawiają się, w efekcie rzadko pokrywają się z tematami przygotowywanymi przez ekspertów.

Jutro maturzystów czeka egzamin pisemny z wybranego przedmiotu. - Jak zawsze największym powodzeniem cieszy się wśród maturzystów matematyka. W tym roku wyjątkowo dużo jest także chętnych, którzy będą zdawać geografię, a w następnej kolejności wśród popularnych przedmiotów są historia i biologia - wymienia Wojciech Magdoń, dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Część maturzystów wraz z egzaminem dojrzałości zdawać będzie na wyższą uczelnię. W samym Tarnowie 11 szkół organizuje egzaminy łączone, podczas których obecni są przedstawiciele uczelni. Taki sposób rekrutacji prowadzi w Tarnowie głównie Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo - Hutnicza i tarnowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

W tym roku matury potrwają do 30 czerwca. Do drugiej, ustnej części matury można przystąpić, nawet jeśli egzamin pisemny nie poszedł dobrze. Wtedy maturę pisemną powtarza się za rok. - Natomiast ci, którym nie pójdzie dobrze egzamin ustny, mogą go poprawiać w sierpniu. Dodatkową szansę mają czwartoklasiści, którzy z danego przedmiotu otrzymali na koniec roku szkolnego co najmniej ocenę dobrą. Jeśli nie powiódł im się pisemny, mają prawo jeszcze przed częścią ustną spróbować poprawki - wyjaśnia dyrektor Magdoń.

W tym roku po raz ostatni egzamin dojrzałości odbywa się według starych zasad. W przyszłym roku obowiązywać będzie tzw. nowa matura, która będzie jednocześnie przepustką na studia. Wyjątek stanowić będą jeszcze absolwenci techników w cyklu pięcioletnim i słuchacze szkół dla dorosłych, którzy zdawać będą po staremu. Wszystkich nowa matura obowiązywać będzie od 2006 roku. (baja)

Komentarze...