Pożyczka na własną firmę
access_time 2004-08-26 07:27:20

Do końca września można składać wnioski o pożyczki i dotacje wspierające rozwój drobnej przedsiębiorczości. Program Banku Światowego Aktywizacja Obszarów Wiejskich skierowany jest do bezrobotnych, rolników, przedsiębiorców oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Mikropożyczki udzielane są do wysokości równowartości 5 tys. dolarów, na okres 36 miesięcy. Przy jej udzielaniu i obsłudze nie są pobierane żadne prowizje ani opłaty dodatkowe.


O pożyczkę mogą ubiegać się osoby, które minimum od roku są na stałe zameldowane w gminie wiejskiej, miejsko - wiejskiej lub mieście do 20 tys. mieszkańców. Warunkiem jest, by byli to bezrobotni, gotowymi rozpocząć działalność gospodarczą, rolnicy prowadzący gospodarstwo do 10 ha, przedsiębiorcy, zatrudniającymi do 5 osób, którzy chcą rozwinąć działalność lub absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani własną działalnością gospodarczą oraz osoby, prowadzące lub zamierzające prowadzić gospodarstwo agroturystyczne.


Równocześnie zainteresowani, działający nie dłużej niż rok, mogą starać się o jednorazową dotację w wysokości 3,6 tys. złotych, na zakup środków trwałych.


W ramach programu oferowane są również bezpłatne szkolenia i doradztwo. Można uzyskać informacje o podstawach prowadzenia działalności gospodarczej oraz o szczegółach dotyczących przepisów prawnych, skarbowych, rachunkowości.


Więcej informacji można uzyskać w biurze firmy "Vector", ul. 1 Maja 5 w Tarnowie, tel. 626-21-89, 601-358-763.


(baja)

Komentarze...