Ile nas, ile nas do pieczenia chleba…?
access_time 2004-12-21 10:22:59

Od czasu, kiedy Tarnów przestał być miastem wojewódzkim ubyło nam 2826 mieszkańców. Dane te uzyskałam porównując dane statystyczne GUS z roku 1998 i 2003 – liczba ludności na koniec roku, według stanu faktycznego.

Czy to duża liczba? Czy przyczyna leży w tym, że miasto straciło rangę miasta wojewódzkiego?[[fotka1]]Rozmawiam z Panią Krystyną Obal Kierownikiem Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych UM Tarnowa.Ubytku liczby mieszkańców miasta nie upatruję w likwidacji województwa. Ja nie prowadzę analizy statystycznej. Moje obserwacje wykazują, że w tej chwili bardzo dużo osób reguluje meldunki, ale są to osoby, które od dawna przebywają za granicą. Także dość dużo osób, w związku ze zmianą prawa budowlanego, wykończyła domy i też wyprowadza się poza teren miasta. Są to najczęściej przemeldowania do pobliskich miejscowości. Część ludzi wyjeżdża za pracą do dużych miast, lub za granicę.W roku 2003, po raz pierwszy w Tarnowie, mamy ujemny przyrost naturalny. Przyrost naturalny to różnica miedzy urodzinami, a zgonami. Liczba zgonów jest mniej więcej podobna, jak w ubiegłych latach, ale urodziło się mniej dzieci.Moja praca polega na rejestracji zdarzeń i zmian dotyczących danego człowieka. Prowadzona jest karta osobowa mieszkańca, na której dokonujemy zmian o stanie cywilnym, zmianie nazwiska, przemeldowaniu. Natomiast nie zajmuję się zdarzeniami statystycznymi. Według moich obserwacji, nie wiązałabym spadku liczby mieszkańców Tarnowa, z utratą przez miasto statusu miasta wojewódzkiego.Według danych statystycznych GUS, liczba faktycznych mieszkańców miasta na 31 grudnia 1998 roku wynosiła 121 494. Na koniec 2003 było nas w Tarnowie 118 668 osób.


 

Komentarze...