Pytania o ekrany
access_time 2004-12-29 21:04:12

Ekrany akustyczne na ul. Jana Pawła II spowodowały, że jest ograniczona widoczność dla kierowców wyjeżdżających z ulicy Długiej. Czy istnieją jakieś plany rozwiązania tego problemu? - Pytanie to zadałam Dyrektorowi ZDM Stanisławowi Pyzdkowi.

W planach naszych inwestycyjnych na przyszłe lata jest budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniach - z ulicą Odległą i ulicą Długą. Kiedy pojawią się środki finansowe na realizację tych planów? –  Tego nie umiem powiedzieć. Miejmy nadzieję, że te pieniądze kiedyś otrzymamy. Wiem, że Urząd Miasta składa wniosek na dofinansowanie akcji zmodernizowania wszystkich sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Tarnowa, ze środków pozabudżetowych. Chodzi o skoordynowanie sygnalizacji tak, by powstała tzw. „Zielona fala”. Jeżeli te środki się znajdą to będzie opracowany projekt na całe miasto, i na pewno wtedy te dwa skrzyżowania będą uwzględnione. Czyli wszystko zależy od środków finansowych. Budowa sygnalizacji nie jest sprawą tanią i prostą. Sygnalizacja świetlna na jednym skrzyżowaniu kosztuje ok. 200 tys.Policja nam również zgłosiła, że jest zła widoczność na skrzyżowaniu z ulicą Długą. Jeżeli będziemy robić następny etap, być może wymienimy tam elementy na szklane, ale musimy to wcześniej uzgodnić z projektantem. Będziemy starali się coś na drugi rok zrobić na tym skrzyżowaniu, jak nie elementy przezroczyste - to może lustro ustawione na pasie zieleni.Jaki jest koszt budowy dotychczasowego odcinka ekranów na Jana Pawła?Ta robota nie jest jeszcze całkowicie skończona, ze względu na to, że warunki atmosferyczne nie pozwoliły nam tego pomalować, obsiać trawą i obsadzić roślinnością. Został zrobiony częściowy odbiór samej konstrukcji. Koszt ogólny całego przedsięwzięcia to 1,2 mln. W tej kwocie mieszczą się też prace, które nie są ukończone. Musimy przerabiać jeszcze ciągi piesze, pozmieniać chodniki, i wykonać prace wykończeniowe przy ekranach. Będziemy to wykonywać teraz, w okresie zimowym i na wiosnę. Temperatury i wilgotność powietrza nie sprzyja malowaniu. Podjąłem decyzję, by powstrzymać teraz tę pracę, aby było zrobione raz, a dobrze.Kto wykonuje te prace?Firma Eltar z Tarnowa, która wygrała przetarg. Były złożone 3 oferty. W przetargu startowały jeszcze dwie firmy spoza Tarnowa. Oferta Eltaru okazała się najkorzystniejsza cenowo.Kto projektował ekrany?Projektantem ekranów jest Tadeusz Kawalec. Większość mieszkańców zgłasza problem, że wysoko są elementy pełne a woleliby przeszklone, przeźroczyste. To jest spowodowane tym, że projekt firmy GOMIBUD, wykonano na podstawie wcześniejszych badań, według obliczeń Nie można było elementów przeźroczystych puścić na całej długości, bo nie dawałaby to efektu ekologicznego. Z ulicy na osiedle dostawałoby się jeszcze zbyt dużo hałasu. Te ekrany, które zostały zaprojektowane, mają efektywnie tłumić hałas. Mamy również projekt do ulicy Westerplatte i może w roku 2005 będziemy kontynuować prace, jeżeli będą środki finansowe. Projekt na drugą stronę, od osiedla Zielonego nie został jeszcze opracowany.My ze swojej strony, projekt ten uzgadnialiśmy z przedstawicielami mieszkańców ulicy Granicznej. W Tarnowie jeszcze nie mamy doświadczenia z ekranami. Budowaliśmy jeden ekran przy ulicy Poniatowskiego, ale to jest raczej płot niż ekran. To jest nasz pierwszy ekran z prawdziwego zdarzenia, którego projekt i wykonanie poprzedzone było odpowiednimi badaniamiJeżeli wzdłuż ekranów, będzie bardzo gęsto nasadzona roślinność, być może będziemy mieli wzdłuż ulicy po prostu pas zieleni.W tym kierunku będziemy szli cały czas - tylko to się nie da zrobić ani w miesiąc, ani w dwa. Najpierw zrobimy te ekrany, a później - co będą chcieli ludzie to będziemy robić.Z dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich Stanisławem Pyzdkiem rozmawiała ejja. 


 

Komentarze...