"Azoty" mniej szkodzą
access_time 2004-10-09 09:06:23

Z opracowanego przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA corocznego "Raportu Środowiskowego", w 10. rocznicę realizacji programu "Odpowiedzialność i troska", wynika, że w minionej dekadzie zakład poczynił znaczne postępy w działaniach na rzecz ekologii. Brakuje jednak informacji na temat wciąż istniejących dla środowiska zagrożeń.

Raport, który jest składową częścią międzynarodowego programu "Odpowiedzialność i troska", informuje o ważniejszych inwestycjach ekologicznych "Azotów" i ich rezultatach. Dotyczy to głównie okresu kilku ostatnich lat. Dowiadujemy się m. in., że wskutek zastosowania nowoczesnych technologii produkcji kwasu azotowego zmniejszono zdecydowanie emisję tlenków azotu. Mowa jest także o modernizacji zakładowej elektrociepłowni, co doprowadziło do ograniczenia emisji pyłu oraz dwutlenków azotu i siarki. Modernizacja technologii produkcji kaprolaktamu przyniosła redukcję emisji tlenku węgla o 98 proc. i benzenu o 91 proc. Podaje się też informację, iż wskutek doskonalenia procesu oczyszczania ilość odprowadzanych ścieków zmniejszyła się o 47 proc.


Ważnym wydarzeniem w ciągu ostatnich lat było w 2001 r. warunkowe skreślenie tarnowskich "Azotów" z listy 80 najbardziej uciążliwych dla środowiska przedsiębiorstw w kraju.W raporcie wyszczególnia się niektóre plusy i minusy wynikające dla polskiej chemii z racji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska. Po stronie plusów wymieniono m. in. jednolite standardy i normy środowiskowe (pod warunkiem pełnej modyfikacji i dostosowania prawa krajowego), jak i ograniczenie barier technologicznych. Obawy dotyczą np. potencjalnie trudniejszego dostępu do środków na realizację zadań prośrodowiskowych i braku pieniędzy na sprostanie wymogom międzynarodowych norm."Raport Środowiskowy" jest listą dokonań w dziedzinie ekologii, natomiast nic nie mówi o obecnym wpływie zakładów na środowisko naturalne i skali istniejących wciąż zagrożeń.(ziob)


 

Komentarze...