Gimnazjalisto, przyjdź do nas!
access_time 2005-04-16 03:19:02
Targi edukacyjne dla gimnazjalistów zorganizowane w siedzibie Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27 zgromadziły wielu zainteresowanych. Szkoły ponadgimnazjalne zaprezentowały się z jak najlepszej strony. Walczą o ucznia. Teraz będą czekać na zgłoszenia.

Gimnazjaliści maja bardzo szeroką ofertę. II Liceum przyciąga klasą menadżerską, europejsko-dziennikarską a przede wszystkim dwujęzyczną. W tej ostatniej na lekcjach kilku przedmiotów – biologii, fizyki, geografii wprowadzane są elementy języka angielskiego.I liceum proponuje naukę w klasie językowej z językiem włoskim, francuskim i angielskim, oraz w klasie z elementami dziennikarstwa.VI Liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych otwiera klasę liceum o profilu socjalnym. Zajęcia w liceum rozszerzą wiedzę ucznia o zagadnienia z psychologii i pedagogiki, edukacji prozdrowotnej i opieki społecznej oraz rehabilitacji ruchowej. Takie przygotowanie daje szansę do kontynuowania nauki na kierunkach socjologia, psychologia czy resocjalizacja.Wojskowe klasy przeznaczone szczególnie dla gimnazjalistów o wysokiej sprawności fizycznej i odporności psychicznej zostaną otwarte w Zespole Szkół Kolejowych. Zainteresowani na targach było bardzo duże. Uczniowie tej szkoły zapewniają, że atmosfera szkoły jest rodzinna. Przypuszczają, że zainteresowanie klasami wojskowymi wiąże się z wejściem do Unii Europejskiej i możliwościami pracy za granicą.Na targach zaprezentowało się również Społeczne Liceum Ogólnokształcące. Małe klasy, nauczanie fakultatywne w II i III klasie, przygotowanie do egzaminu FC - takimi atutami liceum społeczne przyciąga uczniów.Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika proponuje naukę w klasie licealnej o profilu humanistycznym z elementami dziennikarstwa i fotografiki czy też w 3-letniej klasie integracyjnej z poszerzoną ofertą przedmiotów humanistycznych i elementami psychologii. Szkoła otwiera również klasę wojskową.Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych zachęca gimnazjalistów do złożenia dokumentów do klas licealnych o profilach ekonomiczno-administracyjnym i humanistyczno-menadżerskim. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci kucharzy, cukierników i sprzedawców.Oferta szkół tarnowskich jest bardzo bogata. Każda ze szkół ma swoją szczególną atmosferę. O tym mówili uczniowie tych placówek. We wszystkich prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, działają koła naukowe, organizowane są wycieczki.Targi zakończone. Teraz decyzja należy do gimnazjalisty.BB 

Komentarze...