Forum ruchów i stowarzyszeń
access_time 2005-06-11 03:22:47
"Eucharystia źródłem nadziei" - pod takim hasłem jutro (11 czerwca) rozpocznie się III Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Temat forum związany jest z obchodzonym obecnie Rokiem Eucharystii. Prelekcje, dyskusje, modlitwa mają przybliżyć uczestnikom spotkania jedną z największych tajemic - Tajemnicę Eucharystii.

Pierwsze forum odbyło się w 2001 roku, drugie dwa lata temu. Patrouje i orgaizuje te spotkania Wydział Duszpasterswa Ogólnego Kurii Decezjalnej. "Wzrastająca liczba ruchów i stowarzyszeń katolickich w naszej diecezji i ciągle rosnące znaczenie tych wspólnot dla życia Kościoła zaowocowało inicjatywą organizowania tego typu spotkań - wyjaśnił ks.dr Wiesław Piotrowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego.Ks. Piotrowski podkreślił, że właśnie takie spotkania są okazją do zastanowienia się nad konkretnymi zadaniami ewangelizacyjnymi, które powinny być udziałem również osób świeckich. "By móc właściwe realizować te cele niezbęda jest stała formacja chrześcijańska prowadząca do pogłębienia wiary. Stąd podczas Forum, obok spotkań panelowych, jest miejsce na modlitwę oraz wykłady, w kórych podstawę stanowi element formacyjny" - powiedział ks. Piotrowski.Program Forum jest bardzo bogaty. Honorowymi gośćmi będą - ks. prof. Jerzy Szymik (profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poeta), dr Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz dr Krzysztof Leśniewski. Forum zostanie otwarte przez Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca, o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego przy Alei Solidarności. Do godziny 13.30 zaplanowane zostały wykłady, a po nich dyskusja. W kuluarach zaprezentują się ruchy i stowarzyszenia. Specjalnie na forum dzieci niepełnosprawne przygotowały wystawę prac na temat Eucharystii.Druga część rozpocznie się o godzinie 14.00 w budynku katechetycznym im. Jana Pawła II przy ulicy Katedralnej. Dwie godziny zostanie poświęcone na spotkania panelowe. Forum zakończy wieczorna Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Skworca.W Forum może wziąć udział każdy. Eucharystia jest naszym "chlebem powszednim", dlatego jesteśmy zobowiązani do zgłębiania i odkrywania jej tajemnicy.


 


 


PROGRAM III DIECEZJALNEGO FORUM
RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH
Tarnów, 11.06.2005


 


Budynek Urzędu Wojewódzkiego, Al. SolidarnościGodz.10.00
- otwarcie Forum przez Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca- Referat: "W poszukiwaniu utraconej nadziei. Chrystologia kultury" - Ks. prof. Jerzy Szymik- Referat: "Duchowość nadziei w Eucharystii" - dr Krzysztof LeśniewskiGodz.11.45 - Przerwa (kawa)Godz.12.15- Referat: "Rola Eucharystii w życiu osoby świeckiej" - dr Hanna Gronkiewicz-Waltz- DyskusjaGodz.13.30
- Posiłek w kuluarach
Budynek Duszpastersko-Katechetyczny im. Jana Pawła II, ul. Kapitulna 3Godz.15.00
- Spotkania paneloweRodzina zjednoczona w Eucharystii nadzieją życia społecznego

Świętowanie niedzieli w zmieniającej się kulturze czasu wolnego

Twórcze przeżywanie młodości - Eucharystia szkołą życia

Eucharystia umocnieniem w cierpieniu

Eucharystia źródłem osobistego wzrostu duchowego

Możliwości zaangażowania się w liturgię niedzielnej Mszy ŚwiętejGodz.17.00 - PrzerwaKatedra TarnowskaGodz.17.30 - Podsumowanie spotkań panelowychGodz.18.00
- Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego 

Komentarze...