Formalności w Starostwie
access_time 2005-06-21 00:47:14
Osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie gmin powiatu tarnowskiego, zamierzające podjąć działalność gospodarczą, mają możliwość otrzymania pomocy finansowej w formie pożyczki udzielanej przez Starostwo, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu, posiadająca aktualne orzeczenie o niezdolności do pracy lub o stopniu niepełnosprawności, wydawane przez odpowiedni uprawniony organ. Pożyczki nie może otrzymać osoba, która posiada orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.Starosta może udzielić pożyczki ze środków PFRON do wysokości 30-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5 proc. udzielonej kwoty. Spłata pożyczki wraz z oprocentowaniem następuje w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy. Istnieje możliwość udzielenia karencji do 6 miesięcy. Na wniosek osoby zainteresowanej, starosta może umorzyć pożyczkę do wysokości 50 proc. pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz po spełnieniu pozostałych warunków umowy.Zainteresowane osoby zdobędą dodatkowe informacje w Zespole d/s Zatrudnienia i Rehabilitacji przy ul. Narutowicza 38, pok. 105, tel. 631-63-59.(kis)Dziennik Polski 

Komentarze...