Uroczytości we Lwowie
access_time 2005-06-23 21:09:57
Na Cmentarzu Orląt spoczywają Polacy polegli w walkach z Ukraińcami w latach 1918-1919 i w czasie wojny polsko-sowieckiej z 1920 r. Pochowano tam około 3 tysięcy żołnierzy, przede wszystkim chłopców - stąd nazwa Cmentarz Orląt. Po II wojnie światowej cmentarz został zdewastowany. Jutro o godzinie 11.00 rozpocznie się ceremonia otwarcia Cmentarza Orląt we Lwowie. Do Lwowa przybędzie około 4 tysiące Polaków. Będą również tarnowianie.

We środę ukraiński parlament – Rada Najwyższa uchwaliła rekomendację dla Rady Miejskiej Lwowa, by anulować decyzję o otwarciu Cmentarza Orląt. Przewodniczący lwowskiej Rady Zinowij Siryk twierdził, że radni nie mają obowiązku zastosować się do rekomendacji parlamentu. We czwartek parlament anulował środową uchwałę. Jutrzejsza uroczystość odbędzie się.Ceremonia ma się rozpocząć o godz. 11.00 czasu lokalnego. Prezydenci Kwaśniewski i Juszczenko podejdą wtedy do pomnika-memoriału żołnierzy Ukraińskiej Armii Galicyjskiej na Cmentarzu Łyczakowskim i oddadzą hołd spoczywającym tam poległym w walce z Orlętami Lwowskimi i żołnierzami polskimi broniącymi Lwowa.

Zostaną odegrane hymny obu krajów, a potem odbędzie się msza święta koncelebrowana przez rzymskokatolickiego arcybiskupa Lwowa kard. Mariana Jaworskiego, w obecności jego odpowiednika z obrządku greckokatolickiego – kardynała Lubomyra Huzara.Po mszy, z udziałem duchownych prawosławnych, ewangelickich i żydowskich odbędzie się modlitwa ekumeniczna, a następnie poświęcenie cmentarza. Odsłonięte zostaną powracające na historyczne miejsce pomniki lotników USA i piechurów francuskich, którzy walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej.

[[fotka1]]Cmentarz Obrońców Lwowa niszczał od zakończenia II wojny światowej, gdy Lwów znalazł się w granicach ZSRR. Prace porządkowe rozpoczęto dopiero w 1989 roku. Jednak 1997 roku strona ukraińska zakazała dalszych prac, uznając, że umieszczane na nagrobkach napisy o bohaterstwie Polaków są antyukraińskie. Przedwojenna inskrypcja brzmiała: „Nieznanym bohaterom poległym w obronie Lwowa i Ziem Południowo- Wschodnich”. W trakcie negocjacji zgłaszano różne propozycje napisu. Ostatecznie wynegocjowany napis na płycie głównej brzmi: „Tu leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę”. Taka sama inskrypcja widnieje na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Na cmentarz jednak nie powrócą pomniki lwów.W uroczystościach we Lwowie wezmą udział rowerzyści z Sekcji Turystyki Kolarskiej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół – Świat Pracy” w Tarnowie. Będą też członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Tarnowie. Dla nas Towarzystwa to bardzo ważna uroczystość. Mówi się, że  będzie to znak polsko-ukraińskiego pojednania. 

Komentarze...