Nie wolno tracić talentów
access_time 2005-03-11 03:23:08

W tym roku przyznano 169 stypendiów dzieciom z rodzin niezamożnych i wielodzietnych, które mimo trudnych warunków osiągnęły bardzo wysokie wyniki w nauce. Uroczyste przekazanie dyplomów i stypendiów w wysokości tysiąca złotych odbyło się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Stypendyści odebrali je z rąk Biskupa Wiktora Skworca.

Od siedmiu lat fundacja Arcybiskupa Jerzego Ablewicza przyznaje stypendium młodzieży z rodzin biednych i wielodzietnych. Ma ono pomóc w kontynuowaniu nauki oraz lepszym zdobywaniu wiedzy. W tym roku Fundacja przyjęła 547 podań z diecezji tarnowskiej, sandomierskiej, krakowskiej i kieleckiej. Średnia ocen młodych ludzi przekraczała 4,8 a sześćdziesięciu dwóch stypendystów osiągnęło średnią 5,0 i wyższą.Aby zostać stypendystą Fundacji trzeba było złożyć w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie podanie przedstawiające sytuację materialną i rodzinną, świadectwo szkolne z ostatniej klasy, opinię wychowawcy i potwierdzenie prawdziwości powyższych trzech dokumentów przez Księdza Proboszcza. Wszystkie podania rozpatrzono z drobiazgową starannością.Przyznawanie stypendiów to dawanie wsparcia, dawanie nadziei i motywacji – podkreślił ks. Józef Stala sekretarz Fundacji. Skierowane jest do młodzieży, która planuje wystartować w przyszłość. Zdobywając średnią 4,8 w szkole średniej są prawie geniuszami, zwłaszcza, że osiągnęli to bez dodatkowego wsparcia: dodatkowych lekcji, komputerów, książek. Jest to również argument dla rodziców za tym, że jest sens kształcenia się. Tysiąc złotych to konkretne przełożenie – nauka daje pieniądze. Mimo, że to niewielka suma młodzież otrzymuje wsparcie na książkę, dojazd lub po prostu oddanie długów – dodał ks. Stala.Na dyplomach przekazanych stypendystom widnieje napis „Nie wolno przecież tracić talentów, którymi Pan Bóg nas obdarzył”. W ciągu ostatnich siedmiu lat Fundacja im. abp. Jerzego Ablewicza przyznała 815 stypendiów wspierając tym samym te szczególne talenty. Cześć pieniędzy została przekazana z ofiar zebranych w Dniu Papieskim, część stanowią ofiary od osób świeckich, duchownych i od wielu instytucji i sponsorów. W tym roku fundusz stypendialny zasiliły też składki na tacę, zebrane w kościołach w czasie uroczystości udzielania sakramentu bierzmowania.Beata Burkat 

Komentarze...