122 kilo w roku
access_time 2005-03-12 01:42:37

Od jak dawna trwa w Tarnowie zbiórka leków nieużytecznych i na czym polega?

Marek Kaczanowski, kierownik referatu ochrony środowiska w tarnowskim magistracie: - Leki nieużyteczne, czyli takie, które są przeterminowane lub ich niepotrzebne już w domach resztki, nie służą zdrowiu, a mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i człowieka. Dlatego w Tarnowie prowadzimy w wybranych aptekach akcję zbiórki leków nieużytecznych. Akcja trwa już piąty rok i prowadzona jest w dziewięciu wybranych aptekach na terenie miasta. W tych placówkach, znajdujących się w różnych punktach miasta, są rozstawione specjalne pojemniki na leki nieużyteczne. Można wrzucać tam lekarstwa, a także dostarczyć szkodliwe dla środowiska, a niepotrzebne już w domu termometry rtęciowe, pozbywając się ich w sposób bezpieczny.Jakie były wyniki akcji prowadzonej w aptekach w ubiegłym roku?- W 2004 roku zebraliśmy w Tarnowie 122 kilogramy leków nieużytecznych. Odbiera je bezpłatnie jedna z tarnowskich firm i unieszkodliwia w sposób bezpieczny dla środowiska. Nieużyteczne leki zamiast więc trafić na składowisko odpadów i tam stwarzać zagrożenie, są unieszkodliwione i po prostu ich już nie ma.Skąd wiadomo, w których aptekach prowadzona jest zbiórka leków i termometrów?-Przygotowaliśmy w tym celu ulotkę informacyjną, którą dostarczamy do tarnowskich aptek i rozdajemy w szkołach. W tej ulotce podano adresy aptek, w których znajdują się pojemniki na leki nieużyteczne. Nasza akcja została przy tym uzgodniona z Inspekcją Nadzoru Farmaceutycznego i wytypowaliśmy do niej dziewięć aptek zbierających takie leki, uznając przy tym, że ta liczba będzie stała. Mogą się jedynie zmienić te apteki, które zbierają leki nieużyteczne w momencie, gdy któraś z nich się likwiduje lub rezygnuje z prowadzenia akcji. Wtedy na jej miejsce przyjmujemy inną. Nie ma z tym problemów, bo zainteresowanie aptek zbiórką leków bezużytecznych jest dość duże. Zawsze mieliśmy więc w tej materii komplet dziewięciu aptek.RozmawiaŁ: (Smol) 

Komentarze...