Martyka szefem w mieście
access_time 2005-04-11 18:32:21
Liga Polskich Rodzin wybrała w sobotę swoje władze dla miasta Tarnowa. Ponownie prezesem LPR-u dla powiatu grodzkiego tarnowskiego został Zbigniew Martyka.

W sobotę odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy LPR-u, podczas którego Zbigniewa Martykę wybrano jednogłośnie do kierowania miejskimi strukturami Ligi na kolejne dwa lata. Kandydaturę radnego miejskiego zgłosili studenci działający w miejskich strukturach LPR-u w Tarnowie.W uzasadnieniu wnioskodawcy napisali o swoim kandydacie: "dr Martyka jest liderem, który swym życiowym przykładem pokazał, że działalność publiczna może być realizowana na fundamencie etyki chrześcijańskiej".W sobotę ustalono skład całego zarządu miejskiej LPR dla Tarnowa. Wiceprezesem ponownie został Marian Pikul. W skład zarządu weszli ponadto: Zdzisław Sumara, Antoni Wilczyński, Jan Witek i Daniel Tymoszuk. W skład komisji rewizyjnej - Stanisław Ciurka i Jan Nalepka. Delegatami na zjazd wojewódzki zostali: Zbigniew Martyka, Stanisław Ciurka i Daniel Tymoszuk.Wybrany w sobotę zarząd miejski Ligi zaproponował program działań na najbliższe dwa lata. Znalazła się wśród nich m.in. kampania na rzecz odrzucenia projektu konstytucji Unii Europejskiej. Działacze będą oczywiście popierać członków miejscowej LPR jako kandydatów do parlamentu, w tym Pawła Łabno, Jana Witka i Zbigniewa Martykę. Zaplanowali wystawienie w wyborach samorządowych kandydata Ligi na prezydenta miasta.(Smol)Dziennik Polski


 

Komentarze...