Dar Ojca Świętego w Tarnowie
access_time 2005-04-12 01:48:34
Dzisiaj do Tarnowa przybędzie Ikona Matki Bożej Stolicy Mądrości „Sedes Sapientiae”, która została podarowana przez Ojca Świętego środowiskom akademickim całego świata na spotkaniu w dniu 9 września 2000 roku w Rzymie. To wydarzenie ma szczególną wymowę waśnie w tym czasie. Duszpasterstwo Akademickie „Tratwa” przejmie Ikonę dzisiaj od Duszpasterstwa Akademickiego „Strych” w Nowym Sączu. Przywitanie Ikony będzie miało miejsce w kościele akademickim św. Józefa o godzinie 17.30. Ikona Matki Bożej pozostanie dwa dni.

[[fotka1]]Ikona Matki Bożej "Sedes Sapientiae" to mozaika wykonana z elementów marmuru, ceramiki i metalu przez chorwackiego jezuitę Marko Ivana Rupnika. Wizerunek Maryi jako Stolicy Mądrości ukazuje Matkę Bożą jako tron Jezusa będącego wcieloną Mądrością Bożą. W swoim wyrazie Ikona jest nawiązaniem do przedstawień Chrystusa jako Pantokratora – tego, który panuje nad Kosmosem nadając mu sens i wypełniając boskim porządkiem i harmonią. Prawa dłoń Chrystusa uniesiona ku górze jest gestem nauczania. Zwój trzymany w lewej ręce symbolizuje Prawo Nowego Przymierza – prawo miłości, które jest mądrością czasów nowych, mesjańskich, ostatecznych, związanych z przyjściem Chrystusa w ciele. Maryja ukazuje Jezusa ludowi, będąc jednocześnie tą, która jest Mu najbliższa – jest osobą, która w doskonały sposób zgłębiała, odczytała i wypełniła Nowe Przykazanie.Jest ona nazywana Stolica Mądrości w dwojakim sensie. Po pierwsze w rozumieniu biologicznym, ponieważ urodziła Syna Bożego, który jest wcieloną Mądrością. Drugim znaczeniem jest ujęcie etyczno-duchowe. Mówi ono o tym, że Maryja zawsze przyjmowała słowo Boga, rozważała je w głębi swojego serca, ukierunkowując według niego całkowicie swoje życie.Ikona jest darem Ojca Świętego Jana Pawła II dla środowisk uniwersyteckich całego świata, z okazji Jubileuszu Nauczycieli Akademickich, celebrowanego w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Zgodnie z Jego wolą przemierza ośrodki akademickie na całym świecie. Do tej pory odwiedziła Grecję, Rosję, Hiszpanię, Ukrainę, Peru, Chile, Ekwador, Słowację, Irlandię, Szkocję, Anglię, a obecnie od 15 grudnia 2004 r. do końca listopada 2005 roku pielgrzymuje ona po Polsce.W tym szczególnym czasie, który przeżywamy, ten dar Papieża nawiedzi nasze miasto. Przyjmijmy go z wdzięcznością jako wyraz naszego pragnienia, by przemienić wzruszenia w nawrócenie i mądrość życia.


 PEREGRYNACJA IKONY MATKI BOŻEJ


„SEDES SAPIENTIAE – STOLICY MĄDROŚCI”


W DUSZPASTERSTWIE AKADEMICKIM „TRATWA” 


12 KWIETNIA (WTOREK)


 


 - godz. 15. 30 – przejęcie Ikony z Duszpasterstwa Akademickiego „STRYCH” w N. Sączu


- TARNÓW, Duszpasterstwo Akademickie „TRATWA”


- godz. 17. 30 – Przywitanie Ikony


- godz. 18. 00 – EUCHARYSTIA


- godz. 19. 00 – TAK LUDZKA – poezja maryjna


- godz. 20. 00 – PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ – refleksja papieska


- godz. 21. 00 – AKATHISTOS POLSKI – hymn ku czci Bogurodzicy


- godz. 22. 00 – KIM JEST TA – modlitewne czuwanie


- godz. 23. 00 – EUCHARYSTIA o mądrą miłość 


13 KWIETNIA (ŚRODA)


 


 - godz. 9. 00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP


- możliwość całodziennej osobistej modlitwy przed Ikoną


- godz. 10. 00 – Różaniec (część I) – środowisko PWSZ


- godz. 12. 00 – Różaniec (część II) – środowisko MWSE


- godz. 14. 00 – Różaniec (część III) – środowisko WSB


- godz. 16. 00 – Różaniec (część IV)– środowisko PAT


- godz. 18. 00 – Nieszpory Maryjne


- godz. 19. 00 – EUCHARYSTIA pod przewodnictwem ks. bpa Wł. Bobowskiego


- godz. 20. 00 – DROGA ŚWIATŁA ulicami Tarnowa do Seminarium Duchownego


- godz. 21. 00 – czuwanie modlitewne w Wyższym Seminarium Duchownym 


14 KWIETNIA ( CZWARTEK)


 


 - godz. 9. 30 – przeniesienie Ikony do sali konferencyjnej MUW, Al. Solidarności 5


- godz.10.00 – sesja naukowa: „Między wiarą a niewiarą – oblicza agnostycyzmu”


 -ok.godz.15.00 – przejęcie Ikony przez Duszpasterstwo Akademickie z Rzeszowa


 

Komentarze...