Rekrutacja przez Internet
access_time 2005-04-13 01:57:35

W tym roku gimnazjaliści przy wyborze szkoły po raz pierwszy będą korzystać z System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji KSEON Optivum. System ten będzie umożliwiał szybkie dokonanie naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa. Program zostanie zaprezentowany na Targach Edukacyjnych 14-15 kwietnia organizowanych na terenie należących do Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Mościckiego 27. Gimnazjalista będzie musiał wykonać pięć „kroków”, aby wybrać szkołę. Oto one.

Gimnazjaliści uczący się poza miastem Tarnowem " kroczą następująco"


 1. Zakładają konto na stronie internetowej http://tarnow.edu.com.pl <http://tarnow.edu.com.pl/>. Koniecznie pamiętają o swoim logingu i haśle.2. Analizują ofertę szkół. Wybierają oddziały do których chcą kandydować. Drukują podaniez Systemu, które podpisują wraz z rodzicami i zanoszą do szkoły, w której wybrali oddział jako pierwszy . Szkoła ta jest jego szkołą pierwszego wyboru. Wybierając jak najwięcej oddziałów w trzech szkołach zwiększają swoją szansę.3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły logują się ponownie na swoje konto w Systemie i wpisują do odpowiedniego formularza oceny oraz inne osiągnięcia.4. Zanoszą kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.5. 28 czerwca o godz. 14.00 sprawdzają gdzie się dostali i tam zanoszą oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.


 


 


Gimnazjaliści uczący się w Tarnowie " kroczą następująco"


 1. Pobierają loging i hasło do swojego konta z gimnazjum. Logują się do systemu pod adresem http://tarnow.edu.com.pl <http://tarnow.edu.com.pl/>. Weryfikują poprawność swoich danych osobowych. Mogą zmienić hasło dostępu na łatwiejsze do zapamiętania.2. Analizują ofertę szkół. Wybierają oddziały do których chcą kandydować. Drukują podanie z Systemu, które podpisują wraz z rodzicami i zanoszą do szkoły, w której wybrali oddział jako pierwszy . Szkoła ta jest jego szkołą pierwszego wyboru. Wybierając jak najwięcej oddziałów w trzech szkołach zwiększa szansę.3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zanoszą kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.4. Czekają do 28 czerwca do godz. 14.00.5. 28 czerwca o godz. 14.00 sprawdzają, gdzie się dostali i tam zanoszą oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.


 Informator jest także dostępny na tarnowskiej stronie internetowej po adresem www.tarnow.pl <http://www.tarnow.pl/>System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji KSEON Optivum pomoże sprawnie i szybko, bez nadmiaru dokumentów spełnić marzenia gimnazjalistów. Dobry wybór to dobra informacja zawarta w informatorze i oferta zaprezentowana przez szkoły ponadgimnazjalne na targach. Zachęcamy więc do odwiedzenia targów.Wiecej informacji udzieli pan Stanisław Świerczek - Dyrekotr WESiT – tel. 63 12 852. 

Komentarze...