Salon Młodych o mediach
access_time 2005-04-15 00:03:53
Salon Młodych zaprasza na trzecie spotkanie dyskusyjne – 22 kwietnia o godzinie 18.00 w lokalu Klubu Inteligencji Katolickiej (Rynek 24). Będzie ono poświęcone tematowi: „Prawda w mediach a prawda medialna”.

Salon Młodych powstał z inicjatywy młodzieży działającej przy KIK-u i ma na celu stworzenie młodym ludziom propozycji twórczego zagospodarowania wolnego czasu. Organizowane w ramach naszej działalności spotkania będą swego rodzaju otwartym forum dyskusyjnym na tematy społeczno-kulturalne. Zgromadzona na nich młodzież ma okazję do wypowiedzenia się w kulturalnej atmosferze oraz poznania opinii innych rówieśników. Salon Młodych chce być odpowiedzią na, potrzeby i oczekiwania współczesnej młodzieży.Każde spotkanie ma swój ramowy plan, w którym swoje miejsce mają prezentacje utworów poetyckie młodych twórców, prezentacje wartych przeczytania książek, mini koncerty zaproszonych młodych muzyków.Kolejna dyskusja dotyczyć będzie sposobów przedstawiania informacji w różnych mediach. Uczestnicy zastanowią się nad tym, jaki wpływ mają media na postrzeganie rzeczywistości przez młodego człowieka i kształtowanie systemu wartości. Rozmówcy będą chcieli odpowiedziec na pytanie czy mediom i ich przekazowi można ufać oraz jakie zadania stoją przed nowoczesnymi środkami przekazu. 

Komentarze...