W hołdzie Ojcu Świętemu
access_time 2005-05-20 20:25:17
Rocznicę urodzin Papieża w Tarnowie obchodzono bardzo uroczyście. Już w poniedziałek na deskach Mościckiej Fundacji Kultury młodzież IV LO pokazała wspaniały program o Papieżu. We środę w auli Jana Pawła II recytowano trudne i piękne utwory w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II. Dzieci z Pałacu Młodzieży śpiewały i recytowały wiersze. W Kościele Misjonarzy odbył się koncert „Ave Maryja”, a w Mościckiej Fundacji Kultury śpiewali artyści z Opery Narodowej w Warszawie. Tylko 18 maja można było zobaczyć w holu MFK unikalne pamiątki po Ojcu Świętym.

W Tarnowskim Konkursie Recytatorskim wystąpiła młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsze miejsce zajął uczeń VII LO w Tarnowie Tomasz Armatys. „Chciałem uczcić pamięć Papieża. Wybrałem wiersz Karola Wojtyły „Wybrzeża pełne ciszy”. To trudny wiersz, o poszukiwaniu tego Kogoś, a recytując go wyrażam siebie w poezji” – powiedział Tomasz.[[fotka1]]Przewodniczący jury ks. Jacek Nowak – wykładowca literatury religijnej w Seminarium stwierdził, że młodzież radzi sobie świetnie recytując poezję ambitną. „Zainteresowanie poezją jest mniejsze niż prozą dlatego, że utwory poetyckie z natury rzeczy są trudne. Wymagają przemyśleń, zrozumienia. Cieszę się, że pojawiają się na tym konkursie utwory C.K. Norwida, Pasierba i Szymborskiej” – podsumował konkurs ks. Nowak.Wspomnieniami o Karolu Wojtyle dzielił się z młodzieżą jego kierowca pan Józef Mucha, na spotkaniu w MFK. Opowiadał o tym, co Papież lubił robić, o jego wyjazdach, spotkaniach, o ulubionych potrawach. Pan Józef ze wzruszeniem wspominał ostatnie spotkanie z Ojcem Świętym w Rzymie, w czasie pielgrzymki rolników. Wówczas został przyjęty przez Papieża. Bardzo przeżył to spotkanie – Papież wyściskał pana Józefa i zapytał o jego rodzinę. „Płakałem ze szczęścia po tym spotkaniu” – powiedział pan Józef.Młodzież z IV LO przygotowała program o Janie Pawle II – fragmenty filmów, przemówień, świadectwa, jego poezję. „Porywał młodych, od pierwszego dnia, kiedy zapewnił, że są jego i Kościoła nadzieją. Wszędzie gdziekolwiek był garnęli się do niego, słuchali jego słów, czując, że ten, który do nich mówi kocha w nich wierzy” – mówili uczniowie IV LO. Będąc tu z nami gromadził młodych i teraz, kiedy odszedł nadał ich gromadzi. Mimo, że program trwał ponad 2 godziny sala pozostała pełna do końca.Interesująca była również wystawa rzeczy osobistych Ojca Świętego - jego ręcznik, plecak, rękawice, czapka... Wystawa zdjęć odświeżyła nasze wspomnienia z pielgrzymki Ojca Świętego do Tarnowa.[[fotka2]]W hołdzie Janowi Pawłowi II odbyły się dwa koncerty - w kościele Misjonarzy „Ave Maryja” i w Mościckiej Fundacji Kultury - występ artystów z Opery Narodowej w Warszawie. Dochód z pierwszego z nich został przekazany na Tarnowskie Hospicjum Domowe.Potrzebujemy wspominać Papieża, przypominać sobie jego słowa, słuchać jego głosu. To jak odnajdywanie szlaku na górskiej drodze, drogowskazu, na którym wyryte są słowa – „Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.BB 


 


 

Komentarze...